Hedefleri

Programın Hedefleri :


Radyo ve televizyon gibi medya kuruluşlarında çalışabilecek nitelikte bireyler yetiştirmek
Öğrencileri ileriki yıllarda çalışacakları ortamlara hazırlayabilmek için prodüksiyon çalışmaları yaptırmak
Öğrencilere radyo ve televizyon için program yapma becerisi kazandırma
Kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren radyo televizyon ve yapım şirketlerine ara eleman yetiştirmek
Radyo ve televizyon gibi medya kuruluşlarında özellikle ışık, ses, kurgu, montaj gibi alanlar yanı sıra kameraman, yönetmen yardımcısı ve teknik yönetmen gibi iş alanlarında istihdam edilecek nitelikte eleman yetiştirmek
Bölümde okutulan tüm dersler hakkında bilgi verme

Son Güncelleme Tarihi:18.12.2015