Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - RADYO VE TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Ortak Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders RTT1001 RADYO TELEVİZYON PROGRAM TÜRLERİ VE TASARIMI 2 1 5
Radyo TV Program Türlerinin, Yapım Malzemesinin Ağırlığına, Amacına, İzleyici Kümelerinin Özelliklerine, Kapsama Alanına, Teknik Özelliklerine ve Biçimlerine Göre Sınıflandırılması
Zorunlu Ders RTT1003 FİLM VE TELEVİZYONDA TEMEL KAVRAMLAR I 2 1 5
Olaylar ve biçim düzleminde anlatım yolları, geçiş yöntemleri, çekimsahneayrımbölüm, görüntü kompozisyonu, çerçeveleme, yapım süreçleri, çekim sistemi aparatları, kamera hareketleri, aks çizgisi ve kurtulma yöntemleri, nesnelöznel çekim, kamera açıları, kamera yüksekliği, baş ve bakış boşlukları, kayıp alan, çekim ölçekleri.
Zorunlu Ders RTT1005 MATEMATİK 2 0 4
Sayılar, gerçek sayılar ve geometrik gösterimi, kümeler, bağıntı, fonksiyonlar, trigonomik fonksiyonlar.
Zorunlu Ders RTT1007 GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM 3 0 5
İletişim,Yazılı İletişim,Sözsüz İletişim,Biçimsel İletişim,Biçimsel Olmayan İletişim,Kitle İeltişimi İle İlgili Temel Kavramlar,Temel Kitle İletişimi Modelleri,Hedef Kitlenin Belirlenmesi Mesajın Belirlenmesi,Kanalın Özellikleri,Olumlu Ve Olumsuz Geri Bildirim, İletişimi Engelleyen Unsurlar,İletişim Engellerini Aşma Yolları
Zorunlu Ders RTT1009 TEMEL ELEKTRONİK 3 0 4
Temel elektriksel kavramlar, Elektrik elektronik devre elemanları direnç, kondansatör, bobin, transistor, diyot, zener diyot, transformatör, sigorta, led. Elektrik elektronik devre elemanları testleri. Elektronik devre şeması okuma. Doğrultma devreleri, pasif filtre ve regülatör devre uygulamaları.
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders RTT1002 RADYO TELEVİZYONDA REKLAM TEKNİKLERİ 2 1 5
Pazarlamareklam kavramları reklamın amaçları, reklam çeşitleri reklam ve iletişim süreci radyo ve televizyon için reklam üretimi reklam medyası olarak radyo ve tv nin konumları.
Zorunlu Ders RTT1004 FİLM VE TELEVİZYONDA TEMEL KAVRAMLAR II 2 1 5
Tv ve sinemada hareket, üçgen prensibi teknikleri, tvde aydınlatma ve ses tekniklerine genel bir bakış, sinematografinin temel öğeleri.
Zorunlu Ders RTT1006 HABERLEŞME SİSTEMLERİ 2 1 5
Haberleşme sistemlerinin temel elemanları, analog ve kodlanmış sinyaller, doğru ve alternatif akımlar, bilgi sinyali band genişliği,genlik modülasyonu, frekans modülasyonu, darbe modülasyonu,Tv sistemleri, renkli tvnin yapısı ve çalışma şekli, teleteksin özellikleri ve alınması, kablolu tv sistemi, uydu aracılığı ile doğrudan yayıncılık, dijital tv yayıncılığı, şifreli tv yayıncılığı
Zorunlu Ders RTT1008 RADYO TELEVİZYONDA HABER VE SUNUM TEKNİKLERİ 3 1 5
Haber kavramı, çeşitleri, değerleri, kaynakları ve toplama teknikleri, haber yazma kural ve teknikleri, haber ve elektronik basın, rdtv haberciliği tv haberciliğinde temel kurallar ve görüntü unsuru, tv haberinin sunuluşu.
Zorunlu Ders RTT1010 RADYO TELEVİZYON TEKNİKERLİĞİNE GİRİŞ 2 1 3
Bu derste "Radyo Vericileri; Süperheterodin Radyo Alıcıları; Televizyon Verici ve Link Sistemleri; Siyah-Beyaz ve Renkli Televizyon Sistemleri; Kayıt ve Montaj: Kamera, Kamera türleri, Kamera kullanımı, Görüntü düzenlemesi, Cam corder, Video teyp, Ses, Time code, Aydınlatma, Dış çekim aydınlatması; Ses Kayıt ve Efekt Teknikleri: Stüdyo düzeni, Mono kayıt, Çok kanallı kayıt, Miksaj, Montaj, Analog efekt, Dijital efekt, Efekt kurgulaması; Ses Tekniği; Görüntü Tekniği; Işık Teknikleri; Sayısal Televizyon Teknikleri; Sayısal Kayıt Formatları; Sayısal Görüntü İşleme Sistemleri" konuları işlenecektir
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders RTT2001 TELEVİZYONDA PROGRAM YAPIM TEKNİKLERİ 3 1 4
Tv iletişimi ve yapımcı, tv izleyicileri ve özellikleri, program yapım süreci, yapım yaklaşımları ve yapım unsurları, izlerkitlenin beklentileri, tv program projesi, tv programlarında bütçe yapımı, belgesel, kültürel, eğitsel ve çocuk programlarının hazırlanışı. drama ve kadın programlarının anlatı yapısı.
Seçmeli Ders RTT2003 GÖRÜNTÜ KAYIT VE KURGU SİSTEMLERI TEKNİĞİ 3 1 4
Tvde görüntü saklama sistemi, görüntü kayıt ve okuma sistemi ile kullanılan manyetik bantlar, kurgu sistemleri, assamble kurgu, ınsert kurgu, analog sistemde kurgu, sayısal kurgu, kurguda geçiş yöntemleri.
Seçmeli Ders RTT2011 TELEVİZYONDA ESTETİK VE DEKOR TASARIMI 2 1 4
Sanat ve estetik, televizyon estetiğine dair görüşler, televizyon estetik kodları, estetik açıdan aydınlatma, ışık ve renk kullanımı, tvde derinlik boyutu oluşturma yolları, atmosfer perspektifi ve çizgisel perspektif.
Seçmeli Ders RTT2013 MESLEKİ YABANCI DİL 3 0 4
Ticari işletmenin tanımı, unsurları ve türleri, ticari işler ve tabi olduğu hükümler, tacir kavramı ve tacir olmanın hükümleri, tacir yardımcıları, taciresnaf, ticari temsil, ticaret sicili, ticaret ünvanı, haksız rekabet ve aldatıcı reklam. Ticaret sicili, ticaret ünvanı, patent,Marka, kartel yasakları, Rekabetin Korunması, Ticari defterler ve cari hesap kavramı, Adi şirket, şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, koopertifler, şirket birleşmeleri,
Seçmeli Ders RTT2015 GÖRÜNTÜ EFEKT SİSTEMLERİ 2 1 4
Kamera ve görüntü, renk ve tv kameraları, renk dairesi, renk türü ve parlaklık, toplamsal ve çıkarımsal renk karışımı, renk karışımının renkli tv sistemlerinde kullanımı, görüntü satırlarının oluşturulması, görüntü satırlarının eş zamanlaması, görüntü tüplerinde görüntünün oluşturulması, ccd kameralarda görüntünün oluşturulması, üç boyutlu görüntü, filtreler.
Seçmeli Ders RTT2017 GRAFIK ANİMASYON 2 1 4
Grafik tasarım ve animasyonla profesyonel yaşamın gerektirdiği alanlarda etkileşimli çoklu ortam program ve tekniklerin kullanılması 3D Studio Max Yaratıcı olmaya ve çözüm üretmeye yönelmek 3D Studio Max programını kullanarak tasarım animasyon ve uygulamalar yapmak.
Seçmeli Ders RTT2019 KISA FİLM YAPIMI 2 1 4
Kısa Filmin tanımı, tarihsel süreç ve türleri, kısa filmde senaryo yazımı, prodüksiyon ekibi oluşturma, çekim senaryosu oluşturma, çekim için ön hazırlık evresini tamamlama
Seçmeli Ders RTT2021 OPTİK 3 0 4
Mercekler, merceklerin optik özellikleri, ışık kanunları, ışığın düzlem aynada yansıması, küresel aynalar, ışığın kırılması, prizma, aydınlatma, ışıkta girişim, polarizasyon, elektromanyetik dalgalar.
Seçmeli Ders RTT2023 YAYIN YAPIM EKİPMANLARI VE TEKNİĞİ 2 1 4
Kitle iletişim aracı olarak radyo ve televizyon, göz, ses ve ilk kamera, dünyada ve Türkiye de radyonun tarihçesi, dünyada ve Türkiye de televizyonun tarihçesi, radyo ve televizyon yayın sistemleri, stüdyolar, mikrofon, mikser vb. gibi araçların kullanım alanları, program türleri, program yapım aşamaları, televizyon çalışanları ve departmanları.
Zorunlu Ders RTT2025 RADYO TELEVİZYONDA STÜDYO VE YAYIN TEKNİĞİ 3 1 3
Naklen yayın araçları ve teknik altyapısı, kameralar
Zorunlu Ders RTT2027 BİLGİSAYARLI KURGU UYGULAMALARI I 3 1 4
Manyetik bant tabanlı kurgu, bilgisayar tabanlı kurgu
Zorunlu Ders RTT2029 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA I 0 2 2
Kısa film yapım uygulamaları ile film analizlerinin gerçekleştirilmesi.
Seçmeli Ders RTT2033 GİRİŞİMCİLİK 4 0 4
Seçmeli Ders RTT2035 KARİYER PLANLAMA 2 0 2
Staj Dersi RTT2049 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM STAJ 0 0 5
STAJ
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders RTT2002 RADYODA PROGRAM YAPIM TEKNİKLERİ 2 1 4
Radyonun teknik özellikleri, teknik donanım, stüdyo, yönetim, mixer, kurgu, yayın masası, radyo programının yapımında temel ilkeler
Seçmeli Ders RTT2004 SES KAYIT VE KURGU SİSTEMLERİ TEKNİĞİ 3 0 4
Ses teknolojisi ve tarihsel boyutu seslerin alınması, mikrofonlar ve özellikleri, yapısal ve yönel özellikler, kullanım özellikleri, teknik özellikler, mikrofon uygulamaları seslerin birleştirilmesi, ses kontrol masaları, mikserler.
Seçmeli Ders RTT2012 GÖRÜNTÜ OKUMA VE İŞLEME TEKNİKLERİ 2 1 4
Resim düzenlemede temel kavramlar,görüntü formatları,dijital görüntüyü işleme,netlik,kontrastlık,yeni belge oluşturma,araçlar paneli,vektör araçları,katmanlar,metin işlemleri,gelişmiş teknikler.
Seçmeli Ders RTT2014 ONLİNE YAYINCILIK 2 1 4
Kurumsal kimlik tasarımı, kurum renklerinin saptanması ve kurum logosunun tasarlanması.Kurum yazışmalarında kullanılan yazı karakterlerinin belirlenmesi. Logo, reklam kataloğu ve el ilanlarının planlaması, tasarımı, içeriğinin oluşturulması ve sayfa makyajının yapılabilmesi için harf yapısı, boşluk ve metin düzenlemeleri, özel etkiler, negatif alan ve tipografi konuları ele alınacaktır.
Seçmeli Ders RTT2016 FOTOĞRAFÇILIK 2 1 4
Genel fotograf teorisi, Fotograf makinasının tanımı kullanımı, Fotograf filmlerinin tanıtımı,poz tayini ve fotograf çekmek,ışık çeşitleri, doğal ve yapay ışıkların özellikleri, ve filmlerle olan ilişkilkeri, dış çelim teknikleri,stüdyo ve iç çekim teknikleri.
Seçmeli Ders RTT2018 MULTİMEDYA SİSTEMLERİ 3 0 4
Multimedyanın tanımı, ortamları, simülasyonu, ürün parçaları. Multimedya ortamlarında çok senaryolu film yapımı, metaformoz, teleteks sistemi, powerpoint programı ve kullanımı.
Seçmeli Ders RTT2020 AĞ WEB TASARIMI 2 1 4
Internet kullanımı ve programcılığı ile ilgili kullanılan temel kavram ve terimleri anlayabilme web sayfası tasarlayabilmek için gerekli ortamlari ve programlari kullanabilme, web sayfası tasarımı için gerekli html komutlarını kullanabilme, web sayfalarinin içeriklerini geliştirmek için gerekli diger script dillerini kullanabilme, web sayfası tasarımında amaca uygun planlamayı yapabilme, web sayfasi tasarım editörlerini kullanabilme.
Seçmeli Ders RTT2022 YENİ İLETİŞIM TEKNOLOJİLERİ 3 0 4
Geleneksel medya türleri,Yeni medyayı hazırlayan teknolojik gelişmeler,Yeni medya, Bilgisayar ,İnternet,Yeni medya ,Multimedya,Yeni TV teknolojileri,Kayıt teknolojileri,Kitle iletişim araçları ve modernleşme,Kültür ve iletişim,Bilgi toplumu,Türkiyede bilgi toplumu,Kitle iletişim teknolojilerinin küreselleşmeye etkileri Küresel enformasyon akışı,Küreselleşmenin toplumsal, ekonomik ve siyasal sonuçları,Teknoloji ve demokrasi
Seçmeli Ders RTT2024 MESLEK ETİĞİ 3 0 4
Etiğin tanımı, mesleki etiğin amacı ve temel ilkeleri, etik davranışların oluşumunda eğitimin önemi, bir medya mensubunun sorumlulukları, anlaşmazlıkların çözümüne etik yaklaşımlar ele alınır.
Zorunlu Ders RTT2026 KAMERA VE IŞIK 3 0 3
Kamera ve görüntü, renk ve tv kameraları, elektronik kamera tüplü kameralar, CCDli kameralar, kamera mercekleri ve kullanımı, merceklerin optik nitelikleri, merceklerin kullanım alanları, kamera sehpaları ve kullanımı, diyafram ışık ilişkisi, alan derinliği,
Zorunlu Ders RTT2028 BİLGİSAYARLI KURGU UYGULAMALARI II 3 1 4
Manyetik bant tabanlı kurgu, bilgisayar tabanlı kurgu alanında uygulama yapmak.
Zorunlu Ders RTT2030 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II 0 2 2
Kısa film yapım uygulamaları ile film analizlerinin gerçekleştirilmesi.
Seçmeli Ders RTT2032 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 0 4
Elektrik bilgisi, elektrik motorları ve arızaları, elektrik işlerinde isg.
Staj Dersi RTT2050 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM STAJ 0 0 5
STAJ
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4