Eğitim Amaçları

Programın Eğitim Amaçları


Radyo ve Televizyon alanındaki temel ilkeleri verme
Radyo ve Televizyon alanındaki mesleki çağdaş teknolojilerin önemini aktarma
Radyo ve Televizyon alanındaki hukuki sorumlulukları verme
Radyo ve Televizyon alanında işletme yönetimi becerisi kazandırma
Yayıncılıkla ilgili mesleki ilke ve ahlak kazandırma
Radyo ve Televizyon alanıyla ilgili makine, cihaz, araç ve gereç kullanım becerisini kazandırma
Yayıncılık organizasyonu ve prodüksiyon becerisi kazandırma
Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu ara elaman ihtiyacını karşılayacak nitelikte insan gücü yetiştirme

Son Güncelleme Tarihi:18.12.2015