Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - YAPI DENETİMİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders YAD1001 MATEMATİK I 2 0 4
SAYILAR, CEBİR, DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER, FONKSİYONLAR, TRİGONOMETRİ, GEOMETRİ
Zorunlu Ders YAD1003 MEKANİK VE STATİK 3 0 4
MEKANİĞİN KONULARI, STATİĞİN KONULARI, YAYILI KUVVETLER VE TAŞIYICI SİSTEMLER.
Zorunlu Ders YAD1005 TEKNİK RESİM 2 1 4
MİMARİ PROJE ÇALİŞMALARI, MİMARİ PLAN, KESİT, GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ, MİMARİ DETAY ÇİZİMLERİ
Zorunlu Ders YAD1007 YAPI TEKNOLOJİSİ 2 1 4
YAPI VE YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI, ZEMİN ALTI ÇALIŞMALARI, ZEMİN ÜSTÜ ÇALIŞMALARI, KAPLAMA İŞLERİ.
Zorunlu Ders YAD1009 YAPI MALZEMESİ 2 1 4
MALZEMELERİN İÇ YAPISI, MALZEMELERİN ÖZELLİKLERİ, YAPIDA KULLANILAN MALZEMELER.
Zorunlu Ders YAD1011 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2 1 3
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders YAD1002 MATEMATİK II 2 0 4
LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİ VE MATRİSLER, LİMİT VE SÜREKLİLİK, TÜREV VE UYGULAMALARI, İNTEGRAL VE UYGULAMALRI, DİFERANSİYEL DENKLEMLER, İSTATİSTİK.
Zorunlu Ders YAD1004 YAPI STATİĞİ 3 0 4
TANIMLAR VE ANALİZLER, YAPI STATİĞİNDE ESAS ALINAN YÜKLER, DENGE DENKLEMLERİ, MESNET ÇEŞİTLERİ, KİRİŞ TANIMI VE ÇEŞİTLERİ, İZOSTATİK KİRİŞLERİN STATİK HESAPLARI, ÇERÇEVELER.
Zorunlu Ders YAD1006 BETON TEKNOLOJİSİ 2 1 4
AGREGA, ÇİMENTO, SU, BETON VE HAZIR BETON.
Zorunlu Ders YAD1008 YAPI DENETİMİ 2 1 3
YAPI DENETİMİNİN TEMELLERİ
Zorunlu Ders YAD1010 YAPILARDA HASAR 2 1 4
YAPILARDA OLUŞACAK HASAR ÇEŞİTLERİ VE SINIFLANDIRILMASI
Zorunlu Ders YAD1012 MUKAVEMET 3 0 4
AĞIRLIK MERKEZİ, ATALET MOMENTİ, ÇEKME GERİLMESİ, BASINÇ GERİLMESİ, KESME GERİLMESİ, TEK EKSENLİ EĞİLME.
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
Seçmeli Ders YAD2009 ÇELİK YAPILAR 3 0 4
TEMEL BİLGİLER, ÇELİK YAPILARDA YÜK VE YÜKLEME, BİRLEŞME ARAÇLARI, ÇEKME VE BASINÇ ÇUBUKLARI.
Seçmeli Ders YAD2011 SU TEMİN VE ATIK SULAR 2 1 4
İçme suyu özelikleri, Suların sağlanması, iletilmesi, arıtılması, depolanması, dağıtılması, Atık suların toplanması, arıtılması ve dağıtılması.
Seçmeli Ders YAD2013 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 3 0 4
Yer yüzüyle ilgili çoğrafik yapılar ve bunlarla temellerin ilişkisi.
Seçmeli Ders YAD2017 PREFABRİK YAPILAR 2 1 4
Ahşap ve çelik prefabrike yapılar.
Seçmeli Ders YAD2019 YALITIM TEKNOLOJİSİ 2 1 4
Yalıtım ve amacına göre yapılış şekilleri.
Seçmeli Ders YAD2021 TEMEL İNŞAATI 2 1 4
Zemin incelemesi. İnceleme yöntemleri. Yüzeysel temeller, Tekil temeller, ve diğer temel türleri. Temellerin oturmaları. Temellerin betonarme ,statik hesapları ve çizimleri
Seçmeli Ders YAD2025 SANAT YAPILARI 3 0 4
Sanat yapıları ve yapım özellikleri
Seçmeli Ders YAD2027 YAPI TESİSAT BİLGİSİ 2 1 4
Yapıda elektrik tesisatı, Temiz su tesisatı, Yangın tesisatı, Atık su tesisatı, Isıtma ve havalandırma tesisatı.
Seçmeli Ders YAD2029 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 2 1 4
CAD sistemi ile bir yapının mimari projelerinin, detaylarının ve betonarme elemanlarının çizimi, hazırlanan projelerin çizdirilmesi.
Zorunlu Ders YAD2033 GEOTEKNİK BİLGİSİ 2 1 2
GEOTEKNİK BİLGİLER, ZEMİN BİLGİLERİ
Zorunlu Ders YAD2035 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA I 0 2 2
YAPI ONARIMI İLE İLGİLİ KONULAR
Zorunlu Ders YAD2037 BETONARME 3 1 3
BETONARMENİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ, TAŞIYICI SİSTEM VE BETONARME YAPI ELEMANLARI.
Seçmeli Ders YAD2039 YAPILARDA ONARIM 2 1 4
YAPILARDA OLUŞAN HASARLARIN ONARIM ŞEKİLLERİ
Zorunlu Ders YAD2041 KARAYOLU 2 1 2
Ulaştırma, Trafik ve kapasite, Yol geometrik standartlarının seçimi, Geçki, istikşaf, etüt ve aplikasyon, Yol projeleri.
Seçmeli Ders YAD2043 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 0 4
Elektrik bilgisi, elektrik motorları ve arızaları, elektrik işlerinde isg.
Seçmeli Ders YAD2045 KARİYER PLANLAMA 2 0 2
Seçmeli Ders YAD2047 DEPREM BİLGİSİ 2 0 2
Seçmeli Ders YAD2049 GİRİŞİMCİLİK 4 0 4
Staj Dersi YAD2049 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM STAJ 0 0 5
STAJ
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4
Seçmeli Ders YAD2008 ULAŞTIRMA 2 1 4
SIFIR POLİGONU ÇİZİMİ, YATAY KURB VE SOME NOKTALARI TESPİTİ, YATAY KURB HESAPLARI, DEVER TASARIMI, BOYKESİT ÇİZİMİ, DÜŞEY KURB SOME TESPİTİ, DÜŞEY KURB HESAPLARI, ÜSTYAPI TASARIMI, ENKESİT HESAP VE ÇİZİMLERİ, HACİMLER TABLOSU, BRÜCKNER DİYAGRAMI, TOPRAK İŞLERİ HESABI, PROJE DOSYASININ HAZIRLANMASI, HESAP VE ÇİZİMLERLE İLGİLİ, BİLGİSAYAR YAZILIMI KULLANMA.
Seçmeli Ders YAD2012 ONARIM VE GÜÇLENDİRME PROJESİ 2 1 4
Hasar görmüş yapının onarım ve güçlendirme projeleri
Seçmeli Ders YAD2014 MESLEKİ HUKUK BİLGİSİ 3 0 4
Mesleki hukuk bilgilerinin verilmesi.
Seçmeli Ders YAD2016 TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ 2 1 4
Her hangi bir taşınmazın o anki kıymetinin tespitinde kullanılan metotlar.
Seçmeli Ders YAD2018 ZEMİN İYİLEŞTİRME 2 1 4
Gerektiği şekilde zeminlerin iyilertirilmesi ve bu amaçla kullanılan metotlar.
Seçmeli Ders YAD2020 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR 3 0 4
Standardizasyon, Kalite ve kalite kavramları, Kalite güvence, Mesleki standartlar.
Seçmeli Ders YAD2022 BETONARME PROJE 2 1 4
Betonarme karkas bir yapının, statik , betonarme hesapları ve çizimleri. Taşıyıcı sistem tasarlama , Döşeme, kiriş, kolon ön boyut verilmesi ve hesapları. Kiris kesit hesapları, kolon kesit hesapları, temel hesapları. Kiris detayları, merdiven detayları vs. çözüm ve çizimlerde paket program kullanımı.
Seçmeli Ders YAD2024 MESLEKİ YABANCI DİL 3 0 4
Teknik terimler, Tercüme ve yazım tekniği.
Seçmeli Ders YAD2026 İSKELE KALIP 3 0 4
Kullanılan iskele ve kalıp çeşitleri.
Seçmeli Ders YAD2028 TEKNİK ALT YAPI 3 0 4
Yapı denetimi ile ilgili teknik alt yapı.
Seçmeli Ders YAD2030 İMAR BİLGİSİ 2 1 4
İmar kanunu
Seçmeli Ders YAD2032 ÖLÇME BİLGİSİ 2 1 4
Ölçü birimleri ve ölçekler, Ölçme hataları, Doğrusal ölçüm, Yükseklik ölçümü, Açısal ölçüm
Zorunlu Ders YAD2034 YAPI DENETİMİ UYGULAMALARI 2 1 2
YAPI DENETİMİNDEKİ ÇEŞİTLİLİKLER VE UYGULAMALARI
Zorunlu Ders YAD2036 GÜÇLENDİRME 3 0 2
YAPILARDA GÜÇLENDİRME SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI
Seçmeli Ders YAD2036 GÜÇLENDİRME 3 0 4
Zorunlu Ders YAD2038 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II 0 2 2
YAPI DENETİMİ İLE İLGİLİ KONULAR
Zorunlu Ders YAD2040 METRAJ VE KEŞİF İŞLERİ 3 1 3
İŞLETME YÖNETİMİN TEMEL KAVRAMLARI, AMAÇLARI, İŞLETMELERİN SINIFLANDIRILMASI, İŞLETMELERİN KURULUŞU, İŞLETME FONKSİYONLARI, ORGANİZSYONLARIN İŞLEYİŞLERİ.
Seçmeli Ders YAD2042 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II 2 1 4
X
Staj Dersi YAD2050 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM STAJ 0 0 5
STAJ