Beceri ve Yetkinlikler


Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

1- Bir yapı problemini anlamalı ve yorumlayabilmeli
2-Yapı endüstrisindeki diğer mesleki disiplinlerle ile ilişki kurabilmeli
3-Öz farkındalığa sahip olmalı
4-Önerilen çözümü savunabilmeli
5-Bir problemin çözümü için ortaya atılacak çözüm yollarını bilmeli

Genel Yetkinlikler 

1-Mesleğe ilişkin temel bilgi,
2-Öğrenim alanına ilişkin temel bilgi
3-Disiplinler arası takımlarla çalışma becerisi
4-Bilgiyi uygulamada kullanabilme yeteneği
5-Çözüm yollarını uygulama becerisi

Son Güncelleme Tarihi:14.12.2015