Eğitim Amaçları

Programın Eğitim Amaçları

1.Temel yapısal bilgilerin yanı sıra, çağdaş bir inşaat teknikerinin iş hayatında gerek duyacağı sağlam bir yabancı dil bilgisi, bilgisayar becerisi gibi çeşitli donanımları kazanmış olmaları,
2.Problem süreçlerinin çözüm aşamalarını tasarlayabilmek, çözümleri diğer disiplinler açısından ve toplumsal boyutlarda irdeleyebilecek bilgi ve duyarlılığa sahip olmaları,
3.İnşaat sektöründe çalışacağı ortamlarda karşılaşılan problemlere çözüm getirme yeteneğini kazanmış olmaları
4.Sosyal yönleri, iletişim becerileri, yaratıcılık ve girişimcilikleri, inşatçılık ruhları gelişmiş, takım çalışmalarına yatkın inşaatçı olmaları,
5.Çevre bilinci gelişmiş, çevre sorunlarına duyarlı kişiliklere sahip olmaları,
6.Ben merkezcilikten uzak biz merkezli olmaları.
7.Daha önceden yapılmış inşaatların öncelikle deprem ve diğer doğal afetler açısından değerlendirilmesi, sorunları olanların sorunlarının çözülmesi.
8.Yeni yapılacak olan inşaatların Projeye uygunluğu, deprem açısında sorunsuz imal edilmeleri ve genel üretim kalitesini sağlayacak düzeyde öğrenci eğitiminin sağlanması.

Son Güncelleme Tarihi:14.12.2015