Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders UMU1001 GENEL MUHASEBE I 2 2 4
Hesap planı oluşturmak, Bilanço düzenlemek, Büyük defter ve mizan düzenlemek, Varlık hesaplarını kaydetmek
Zorunlu Ders UMU1005 TEMEL HUKUK 2 0 4
Hukukun temel kavramları hukukun sistemi hak tanımı ve türlerini tanımak, Kişiler ve aile hukuk sistemini tanımak, Borç alacak işlemlerini yürütmek, Eşya ve icra iflas hukuku işlemlerini yürütmek
Zorunlu Ders UMU1007 İLETİŞİM 2 0 2
Bu ders ile öğrenciye, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan ve örgüt içi ile dışı arasında iletişim kurma yeterlikleri kazandırılacaktır.
Zorunlu Ders UMU1011 TİCARİ MATEMATİK 2 0 2
Ticari matematik uygulamaları yapmak,Ticari matematik hesaplamaları yapmak
Zorunlu Ders UMU1013 GENEL EKONOMİ 3 0 4
Ekonominin temellerini ayırt etmek, Tüketici tercihlerini belirlemek, Üretici tercihlerini belirlemek, Piyasa türlerini ayırt etmek
Zorunlu Ders UMU1015 KARİYER PLANLAMA 2 0 4
Zorunlu Ders UMU1017 GENEL İŞLETME 3 0 3
Temel ekonomik göstergeleri analiz etmek, İş yeri kurma fikrini oluşturmak ,İş yeri kuruluş işlemlerini yürütmek, İş yerini faaliyete açmak
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders UMU1002 GENEL MUHASEBE II 2 2 4
Kaynak hesaplarını kaydetmek, Gelir tablosu uygulaması yapmak, Satışların maliyeti uygulaması yapmak, Muhasebe uygulaması yapmak
Zorunlu Ders UMU1012 VERGİ HUKUKU 3 0 4
Hukuki işlemleri yapmak, Vergi borç ve cezası işlemlerini yapmak
Zorunlu Ders UMU1014 GİRİŞİMCİLİK 2 0 4
Zorunlu Ders UMU1016 MUHASEBE UYGULAMALARI 3 2 6
Zorunlu Ders UMU1018 OFİS PROGRAMLARI 2 1 5
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders UMU2009 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 2 0 2
İthalat ve ihracat işlemleri yapmak, İthalat ve ihracat rejimlerini takip etmek
Seçmeli Ders UMU2011 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 1 2 4
İnternet ortamında iletişim kurmak, İnternet ortamında iş başvurusu yapmak, Sayısal verileri düzenlemek, Hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlamak
Seçmeli Ders UMU2013 OFİS PROGRAMLARI I 2 1 4
Bilgisayarda metin dosyası oluşturmak, Metin dosyası işlemleri, Bilgisayarda mesleki yazı hazırlamak, Bilgisayarda matematiksel ve mantıksal dosya oluşturmak
Seçmeli Ders UMU2015 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 0 3
İnsan kaynakları planlaması yapmak, İş gören memnuniyetini sağlamak, Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek
Seçmeli Ders UMU2017 KLAVYE TEKNİKLERİ 2 2 5
Bilgisayarda belge açmak ve temel işlemler yapmak, Klavye tuşlarıyla ilgili uygulamalar yapmak, Yazı çalışması ve hız çalışması yapmak, Farklı dillerde yazılar yazmak, Farklı bilgisayar yazılımlarını kullanarak yazılar yazmak
Seçmeli Ders UMU2019 İNŞAAT MUHASEBESİ 2 0 3
İnşaat işletmelerini belirlemek, İnşaat taahhüt işlemlerini yapmak, Özel yap,sat inşaat işlemlerini yapmak
Seçmeli Ders UMU2021 MESLEK ETİĞİ 2 0 2
Etik ve ahlak kavramlarını İncelemek, Mesleki etik ilkelerine uymak
Seçmeli Ders UMU2023 MESLEKİ YABANCI DİL I 2 0 3
Mesleki yabancı dil bilgisini kullanmak, Mesleki kavram ve tanımları kullanmak
Seçmeli Ders UMU2025 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 3 0 3
Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak, Kalite Standartlarını Uygulamak, İstatistiksel kalite kontrol yöntemleri uygulamak
Zorunlu Ders UMU2029 PAKET PROGRAMLAR I 3 1 3
Program Kurmak, Muhasebe İşlemleri, İşletme Defteri, Personel Takibi, Yedeklenme
Staj Dersi UMU2031 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM STAJ 0 0 5
XX
Zorunlu Ders UMU2033 FİNANSAL YÖNETİM 4 0 3
Finansal yönetim fonksiyonlarını ayırmak, Finansal analiz yapmak, Finansal planlama yapmak, Aktif ve pasifleri yönetmek
Zorunlu Ders UMU2035 MALİYET MUHASEBESİ 3 1 3
Maliyet unsurlarını hesaplamak, Gider dağıtımı yapmak, Birim maliyeti hesaplamak, Maliyet kayıtları yapmak
Zorunlu Ders UMU2037 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 3 0 3
Hukuki işlemleri yapmak, Vergi borç ve cezası işlemlerini yapmak
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2063 MESLEK ETİĞİ 2 0 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders UMU2004 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2 0 2
İşçi ve işveren ilişkilerini belirlemek, Sosyal güvenlik belgeleri düzenlemek
Seçmeli Ders UMU2012 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ 2 0 4
Muhasebe sistemi oluşturmak, Dış ticaret finansmanı sağlamak, İhracat işlemlerini muhasebeleştirmek, İthalat işlemlerini muhasebeleştirmek
Seçmeli Ders UMU2014 OFİS PROGRAMLARI II 2 1 4
Sunu oluşturmak, Veri tabanı oluşturmak, Veri tabanı rapor oluşturmak, Web işlemleri yapmak
Seçmeli Ders UMU2016 MUHASEBE DENETİMİ 3 0 3
Denetim standartlarını sınıflandırmak, Denetim sürecini sıralamak, Mali tabloların denetimini ayırt etmek
Seçmeli Ders UMU2018 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI 2 0 3
Menkul kıymet işlemleri yapmak, Türev piyasa araçlarını değerlendirmek, Finansal araçları değerlendirmek
Seçmeli Ders UMU2020 MESLEKİ YAZIŞMALAR 3 1 4
İçerik hazırlamak, Hızlı ve etkili resmi yazı hazırlamak, Hızlı ve etkili iş yazısı ve özel yazılar hazırlamak, Yazışmaları gönderme ve alma işlemlerini yapmak
Seçmeli Ders UMU2022 HALKLA İLİŞKİLER 2 0 2
Halkla ilişkilerde imaj ve strateji geliştirmek, Kurumsal imajı, algılamayı olumlu ve sürekli tutmak
Seçmeli Ders UMU2024 MESLEKİ YABANCI DİL II 3 0 2
Mesleki yabancı dil bilgisini kullanmak, Mesleki kavram ve tanımları kullanmak
Seçmeli Ders UMU2026 E TİCARET 2 0 2
Bu ders ile öğrencinin internet ortamında alış ve satış işlemleri yapabilmesi amaçlanmaktadır.
Seçmeli Ders UMU2028 BANKA MUHASEBESİ 3 0 4
Kaynak kullanmak, Kaynak oluşturmak, Gelir ve giderleri hesaplamak, Hizmet işlemleri yapmak
Seçmeli Ders UMU2030 KAMU MALİYESİ 2 0 2
Kamu ekonomik faaliyetlerini ayırmak, Bütçe hazırlamak
Seçmeli Ders UMU2032 TİCARET HUKUKU 2 0 3
Tacir sıfatlarını ticari yargı hükümlerini incelemek, Ticari defterleri ve haksız rekabet hallerini ve ortaklık işlemlerini sonuçlandırmak, Kıymetli evrakları incelemek
Zorunlu Ders UMU2036 PAKET PROGRAMLAR II 3 1 3
Stok Takibi, Cari Takibi, Çek ve Senet Takibi, Banka Takibi, Kasa Takibi
Zorunlu Ders UMU2038 MALİ TABLOLAR VE ANALİZ 4 0 3
Temel mali tablo ve raporları düzenlemek, Ek mali tablo ve raporları düzenlemek, Mali analiz yapmak ve yorumlamak, Enflasyon düzeltmesi yapmak
Zorunlu Ders UMU2040 ŞİRKETLER MUHASEBESİ 3 0 2
Şahıs şirketi işlemleri yapmak, Sermaye şirketi işlemleri yapmak, Kooperatif işlemleri yapmak
Zorunlu Ders UMU2042 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 1 1 2
Araştırma yapmak, Araştırma raporu hazırlama, Araştırmayı sunmak
Staj Dersi UMU2044 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM STAJ 0 0 5
Öğrencinin 45 iş günü işyerinde yapacağı pratik eğitim.
Seçmeli Ders USD2062 HALKLA İLİŞKİLER 2 0 4
Seçmeli Ders USD2064 FOTOĞRAFÇILIK 2 0 4