Eğitim Amaçları
         
  1. Güçlü bir akademik kadroya sahip olmak
  2. Daha kaliteli eğitim verebilecek şekilde uygulama alanları oluşturmak ve var olanları geliştirmek.
  3. Temel muhasebe bilgisinin yanı sıra muhasebe ile iç içe olan vergi hukuku, iş hukuku, ticaret hukuku v.s. bilgisi, bilgisayar becerisi gibi çeşitli donanımları kazanmış olmaları
  4. Meslek hayatı boyunca karşılaşabilecekleri sorunları tanımlama ve çözme yeteneğini kazanmış olmaları
  5. Sosyal yönleri, iletişim becerileri ve yaratıcılık ruhları gelişmiş takım çalışmasına yatkın meslek elemanı olmaları
  6. Bir muhasebe departmanını yönetebilecek yönetim bilgi ve becerisine sahip olmaları
  7. Kendisine ve çevresine saygı duyan, çevre bilinci gelişmiş, topluma duyarlı bir kişiliğe sahip olmaları
  8. Öğrencilere daha iyi staj yerleri sağlamak
  9. Bölüm içerisinde kurumsal kültürü geliştirmek
Son Güncelleme Tarihi:10.08.2020