Hedefleri

 1. Atatürkçü ve çağdaş düşünebilen öğrenciler yetiştirmek
 2. Öğrencilerimize, alanında yeterli teorik bilgi ve pratik beceri kazanmalarını sağlamak
 3. Mezunları tercih edilen bir bölüm olmak
 4. Muhasebe alanında iddialı olmak
 5. Yeterli ve kariyerli öğretim elemanlarına sahip olmak
 6. Yüksekokul misyon ve vizyonuna katkıda bulunmak
 7. Eğitimde kaliteyi artıracak çalışmalar yapmak
 8. Ulusal ve uluslararası alanda kabul edilebilir başarıları standartlarını bölümde uygulamaya koymak
 9. Üniversitenin sektörel alanda ortaya çıkan ihtiyaçlarına cevap verebilmek
 10. Bölüm ile ilişkide olan paydaşların memnuniyet derecelerini yükseltmek
 11. Eğitim ve uygulama sahasını genişletmek yeterli ve kaliteli atölye imkanlarına sahip olmak
 12. Dersleri içerik ve planlarını güncel tutmak
 13. Bölüm ile ilişkide olan paydaşların memnuniyet derecelerini yükseltmek
Son Güncelleme Tarihi:10.08.2020