Beceri ve Yetkinlikler

 Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

1. Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilmek

2. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen göstermek.

3. Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlamak.

4. Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanımak;Çocukla etkili iletişim kurmak

5. Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlamak ve uygulamak.

6. Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etmek

7. Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak.

8. Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini uygulamak

9. Serbest zaman etkinliklerini planlamak ve uygulamak

10. Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve bakımını yapmak.

11. Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak

12. Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak

 

Son Güncelleme Tarihi:24.10.2023