Program Çıktıları

PÇ-1

Bu programdan mezun olan öğrenciler, çocuk gelişiminin temel kavramlarına hakim olacaklardır.

PÇ-2

Bu programdan mezun öğrenciler okul öncesi ve özel eğitim kurumlarında çalışabilecek yeterli teorik ve pratik eğitime sahip olacaklardır.

PÇ-3

Bu programdan mezun öğrenciler gerek kurum içi gerekse de yaptıkları kurum dışı stajlarla 2 yıllık eğitimleri sonucu sahada çalışmaya hazır olacaklardır.

PÇ-4

Bu programdan mezun olan öğrenciler çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı, konularına temel konulara da vakıf olacaklardır.

PÇ-5

Bu programdan mezun olan öğrenciler, dünyada kullanılan en modern öğrenme ve öğretme tekniklerini ders programlarını dahilinde öğrenmiş olacaklardır.

PÇ-6

Bu programdan mezun olan öğrenciler, çocuklarla iletişim konusunda uzmanlaşmış olacaklardır.

PÇ-7

Bu programdan mezun olan öğrenciler, çocuk eğitiminin yanı sıra, aile eğitimi üzerine de eğitim alacak ve velileri profesyonel anlamda yönlendirebileceklerdir.

PÇ-8

Bu programdan mezun olan öğrenciler davranış yönetimi konusunu teorik ve pratik alanlarda öğrenecekler, böylelikle hem öğrenciyi bireysel olarak hem de tüm sınıfı yönlendirecek bilgi ve beceriye sahip olacaklardır.

PÇ-9

Bu programdan mezun olan öğrenciler meslek etiği kapsamlı bilgi sahibi olacaklardır.

PÇ-10

Bu programdan mezun olan öğrenciler çocuk hakları konusunda dünyada ve Türkiye'de çıkan en son mevzuatı karşılaştırmalı olarak öğreneceklerdir.

PÇ-11

Bu programdan mezun olan öğrenciler çocukların sanatsal yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi konularında yeterli eğitimi alacaklardır.

PÇ-12

Bu programdan mezun olan öğrenciler, çocuk ve sağlığı ve hastalıkları konularında temel bilgi sahibi olacaklardır.

PÇ-13

Bu programdan mezun olan öğrenciler, aldıkları okul yönetimi dersleriyle, çalışma alanında olan kurumların işleyişi ayrıntılı bir şekilde öğreneceklerdir.

PÇ-14

Bu programdan mezun olan öğrenciler, etkili sunum tekniklerini öğrenecek ve mesleki stajını yaparken bunu uygulamaları olarak yapacaktır.

PÇ-15    

Bu programdan mezun olan öğrenciler, araştırma yöntemlerini ve araştırma raporlarının hazırlanması konularında bilgi sahibi olacaktır.

PÇ-16  

Bu programdan mezun olan öğrenciler aldıkları ilk yardım dersi ile günlük hayatta karşılaşabilecekleri hayatı tehdit eden acil durumlarda, olaya müdahale edebilme bilgi ve becerisini kazanacaklardır.

PÇ-17 

Bu programdan mezun olan öğrenciler çocukları bireysel ve grup olarak nasıl eğlendirilebileceklerini, sergilenen rollere nasıl hazırlanacaklarını, çocuklarla nasıl iletişime geçecekleri ile ilgili temel bilgi ve beceriye sahip olacaklardır.

PÇ-18

Bu programdan mezun olan öğrenciler çocuk gelişimi ile ilgili özgün ürün, proje ve etkinlikler geliştirebilme, bu çalışmaları yönetebilme ve süreci izleyip değerlendirebilme yetisine sahip olacaklardır.

PÇ-19

Bu programdan mezun olan öğrenciler okulöncesi eğitim kurumlarında eğitim gören çocukları tanıma ve değerlendirmeye yönelik teknikleri uygulayabilme ve değerlendirebilme, okulöncesi  eğitim kurumlarında gerçekleştirilen tüm etkinlikleri ( Türkçe, müzik, drama, sanat, oyun, hareket, fen, matematik, gezi) planlayabilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme yetisine sahip olacaklardır.

Son Güncelleme Tarihi:24.10.2023