Genel Bilgi

 Bölümümüze 2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlanmıştır.Ülkemizde normal, özel gereksinimli, hasta, korunmaya muhtaç ve risk altındaki 0-18 yaş grubu çocukların gelişimlerini sağlayacak, yüksek donanımlı ve nitelikli çocuk gelişimcisi yetiştirmek; gelişimi değerlendirmeye yönelik araç geliştirmek; alanla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara (gereksinimleri doğrultusunda) danışmanlık, yayın ve araştırma hizmetleri sunmak; çocuk, aile, eğitimci ve toplumla ilgili çağdaş yaklaşımlar kullanılarak projeler geliştirmek, üretmek ve bu projeleri toplumun her kesimindeki çocuk ve ailelerin yüksek yararına olacak şekilde hayata geçirip yaygınlaştırmaktır.

    İlk yılında çocuk gelişimi,çocuk sağlığı ve hastalıkları,araç-gereç geliştirme çocuk ve oyun,çocuk ve drama,çocuk ve müzik gibi dersler verilir. ikinci yılda ise çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı, öğrenme ve öğretme teknikleri, çocukla iletişim, özel gereksinimli çocuklar ve eğitimi, çocuk edebiyatı, okul öncesi eğitimde program geliştirme dersleri okutulur. Bu program mezunları arzu ettikleri takdirde dikey geçiş sınavıyla okul öncesi öğretmenliği , dört yıllık çocuk gelişimi bölümü, özel eğitim öğretmenliği ve sosyal hizmetler bölümlerine  geçebilmektedirler.

Son Güncelleme Tarihi:24.10.2023