Sayılarla Bölümümüz
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin 1992 yılında kuruluşu ile birlikte kurulan Biyoloji Bölümü üniversitesinin ilk bölümlerindendir. Eğitim Öğretim hayatına 1993 yılında başlayan ve 1997 yılında ilk mezunlarını veren Biyoloji Bölümü 1996 yılında yüksek lisans eğitimine de başlamıştır.

Bölümümüzde Lisans ,Yüksek Lisans ve Doktora programları açıktır. Lisans programının eğitim süresi dört yıldır.

Biyoloji Bölümünde, 12 araştırma laboratuvarı, 4 öğrenci laboratuvarı, Herbaryum, Zooloji Müzesi, Arachnoloji Müzeleri mevcuttur. Bölüm öğrencilerimiz ve öğretim elemanları ERASMUS kapsamında çok çeşitli ülkeler ile işbirliği ve değişim gerçekleştirmektedir. Zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Biyoloji lisans mezunu olurlar. Başarılı öğrenciler ayrıca diğer disiplinlerden Çift Anadal veya Yandal eğitimini de tamamlayabilirler.

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler pedagojik formasyon eğitimi alarak, özel okullar ve özel dersanelerde öğretmenlik yapabildikleri gibi, KPSS sınavlarından başarılı olmaları durumunda Milli Eğitim Bakanlığının kadrolarında da öğretmenlik görevi yapmaktadırlar. Ayrıca mezunlarımız, sağlık, çevre, sanayi, endüstri, tarım, orman, gıda sektörlerinde de görev alabilmektedirler.

Bölümümüzde Lisansüstü eğitim yani Yüksek Lisans ve Doktora mevcuttur. Öğrenciler herhangi bir Üniversitenin Biyoloji Bölümlerini bitirerek Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından verilen ilan edilen ve belirlenen koşulları sağlamak sureti ile, bu programlara kaydolabilirler.

Bölümümüzde her anabilim dalında çok sayıda ulusal ve uluslararası boyutta bilimsel çalışmalar, BAP, TUBİTAK vb. projeler yürütülmekdir .
Son Güncelleme Tarihi:22.03.2018