Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ - ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders CTL1001 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ 2 0 3
Zorunlu Ders CTL1003 OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ I 2 0 4
Zorunlu Ders CTL1005 TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 3
Zorunlu Ders CTL1007 YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM I 2 0 3
Zorunlu Ders CTL1009 AZERBAYCAN TÜRKÇESİ 2 0 3
Zorunlu Ders CTL1011 KAZAK TÜRKÇESİ 2 0 3
Zorunlu Ders CTL1013 EDEBİ BİLGİLER I (NAZIM TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ) 2 0 3
Zorunlu Ders CTL1015 RUSÇA 2 0 3
Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders CTL1002 TÜRKİYE TÜRKÇESİ SES BİLGİSİ 2 0 3
Zorunlu Ders CTL1002 TÜRK DİL BİLİMİNE GİRİŞ II 3 0 4
Türk dilinin söz dizimi, anlam bilimi ve söz varlığı özelliklerini genel olarak tanıtır. İnceleme metotları ve kaynakları üzerinde durur.
Zorunlu Ders CTL1004 TÜRK EDEBİYATI TARİHİ II 3 0 4
Aruz ölçüsü, şiirlerde kullanılan edebî sanatlar, klasik Türk şiiri şerh metotları ve incelemeleri.
Zorunlu Ders CTL1004 OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ 2 0 4
Zorunlu Ders CTL1006 ANONİM TÜRK HALK EDEBİYATI 2 0 3
Zorunlu Ders CTL1006 TÜRKÇE KOMPOZİSYON II 2 0 4
Düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme, 2. Çeşitli yazı türleri (öz geçmiş, dilekçe, rapor, ilân, bibliyografya, tebliğ, resmî yazılar, bilimsel yazılar, makale vb. ), 3. Makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışmalar), 4. Makale yazma çalışması, 5. Not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri.
Zorunlu Ders CTL1008 TÜRKİYE TÜRKÇESİ II (ŞEKİL BİLGİSİ) 3 0 4
İsimler; sıfatlar; zamirler; zarflar; edatlar; fiiller.
Zorunlu Ders CTL1008 YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM 2 0 3
Zorunlu Ders CTL1010 TÜRKMEN TÜRKÇESİ 2 0 3
Zorunlu Ders CTL1010 OSMANLI TÜRKÇESİ II 3 0 5
Metin okuma ve yazma çalışmaları; harekeler; kelime tahlili; Arapça unsurlardan Arapça tamlamalar ve teşekkülü ile Farsça unsurlardan Farsça tamlamalar ve teşekkülleri.
Zorunlu Ders CTL1012 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI VE LEHÇELERİ II 3 0 4
20.yüzyıl Türk dünyası coğrafyası, Türk toplulukları, Türk devletleri ve Türk lehçeleri.
Zorunlu Ders CTL1012 KIRGIZ TÜRKÇESİ 2 0 3
Zorunlu Ders CTL1014 EDEBİ BİLGİLER II (SÖZ VE MANASANATLARI) 2 0 3
Zorunlu Ders CTL1016 RUSÇA II 2 0 3
Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders CTL2001 ORHUN TÜRKÇESİ 3 0 5
Köktürkler, Orhun Abideleri, Orhun Abidelerinin tercümesi, Eski Türkçe dönemindeki yapım ve çekim ekleri, kelime tahlili, eklerin tarihî gelişimi.
Zorunlu Ders CTL2003 TÜRKİYE TÜRKÇESİ III (KELİME BİLGİSİ) 3 0 5
Türkiye Türkçesinin kelime grupları, metinler içerisinde kelime gruplarının bulunması.
Zorunlu Ders CTL2005 TÜRKMEN TÜRKÇESİ I (SES BİLGİSİ) 3 0 5
Türkmen Türkleri hakkında genel bilgi; Türkmenistan’da kullanılanmış olan Kiril Alfabesi hakkında bilgi; Konuyla ilgili genel bibliyografya I. Ünlüler: seslerin karakteristik özelliklerine göre incelenmesi; ünlü uyumu; ünlü değişmeleri; ünlü türemesi; ünlü düşmesi; II. Ünsüzler: ünsüzlerin sınıflandırılması; ünsüz değişmeleri; yer değiştirme; ünsüz ikizleşmesi; hece düşmesi.
Zorunlu Ders CTL2007 AZERBAYCAN TÜRKÇESİ I (SES BİLGİSİ) 3 0 5
Azerbaycan Türkleri hakkında genel bilgi; Kuzey Azerbaycan’da kullanılmış olan Kiril Alfabesi hakkında bilgi; konuyla ilgili genel bibliyografya. I. Ünlüler: seslerin karakteristik özelliklerine göre incelenmesi; ünlü uyumu; ünlü değişmeleri; ünlü türemesi; ünlü düşmesi II. Ünsüzler: ünsüzlerin sınıflandırılması; ünsüz değişmeleri; yer değiştirme; ünsüz ikizleşmesi; hece düşmesi.
Seçmeli Ders CTL2021 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ I 3 0 5
İslâmiyet’ten önceki ve sonraki dönemlerde Türk kültürü.
Seçmeli Ders CTL2023 TÜRK DİLİ TARİHİ I 3 0 5
Dil aileleri ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Hunlar, Bulgarlar, Köktürkler, Uygurlar ve Türk Dili.
Seçmeli Ders CTL2025 TÜRK ANLAM BİLİMİ I 3 0 5
Türk dilinin genel anlam bilimi, eş zamanlı ve genel Türk Dili alanı çerçevesinde karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Anlam bilimin felsefesi, mantık ve ruh bilimle ilişkileri, kavramlar. Felsefi ya da mantıksal yaklaşım, göstergeler ya da sözcükler ile bunların göndergeleri arasındaki bağlantıya ağırlık verilerek adlandırma, düz anlam, yan anlam, doğruluk gibi özellikler incelenir. Zaman içinde anlam değişiklikleri ile dilin yapısı, düşünce ve anlam arasındaki karşılıklı bağlantı gibi konular üzerinde durulur.
Seçmeli Ders CTL2027 ÖZBEK HALK EDEBİYATI 3 0 5
Özbek Halk Edebiyatı hakkında genel bibliyografya, karakteristik özellikleri, sınıflandırılması, örnekler ve metin tahlili.
Seçmeli Ders CTL2029 AZERBAYCAN HALK EDEBİYATI 3 0 5
Azerbaycan Halk Edebiyatı hakkında genel bibliyografya, karakteristik özellikleri, sınıflandırılması, örnekler ve metin tahlili.
Seçmeli Ders CTL2031 TATAR EDEBİYATI TARİHİ 3 0 5
Tatar edebiyatının teşekkülü, ilk verilen eserler ve temsilcileri, 19. asrın ikinci yarısında Tatar Edebiyatı ve Cedit hareketi, 20. asrın başındaki Tatar Edebiyatı, Sovyet devri Tatar Edebiyatı.
Seçmeli Ders CTL2033 KIRIM TATAR TÜRKÇESİ 3 0 5
Kırım Türkleri hakkında genel bilgi; Kırım Türklerinin kullandığı Kiril alfabesinin özellikleri; bu alfabe ile okuma ve yazma çalışmaları; Kırım Türkçesi ile ilgili genel bibliyografya, Kırım Tatar Türkçesi metin okumaları ve dil bilgisi çözümlemeleri.
Seçmeli Ders CTL2035 TÜRK HALK EDEBİYATI 3 0 5
Türk halk edebiyatının kaynakları, Türk edebiyatı içindeki yeri, halk edebiyatının sınıflandırılışı, ölçü, kafiye-ahenk, nazım şekilleri ve türleri, anonim halk edebiyatı.
Seçmeli Ders CTL2037 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK LEHÇELERİ GRAMERİ I 3 0 5
X
Seçmeli Ders CTL2039 KAZAK TÜRKÇESİ METİNLERİ I 3 0 5
X
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders CTL2002 ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ 3 0 5
Uygurlar ve Uygur metinleri, Eski Uygurca metinlerde kullanılan alfabeler, Eski Uygur Türkçesi dönemindeki yapım ve çekim ekleri, kelime tahlili, eklerin tarihî gelişimi.
Zorunlu Ders CTL2004 TÜRKİYE TÜRKÇESİ IV (CÜMLE BİLGİSİ) 3 0 5
Cümle bilgisinin tanımı, Türkiye Türkçesinin kelime grupları ve cümle çeşitleri, metinler içerisinde kelime gruplarının bulunması ile cümle tahlilleri.
Zorunlu Ders CTL2006 TÜRKMEN TÜRKÇESİ II (ŞEKİL BİLGİSİ) 3 0 5
Türkmen Türkçesinde isimler; sıfatlar; zamirler; zarflar; edatlar; fiillerle yapım ve çekim ekleri.
Zorunlu Ders CTL2008 AZERBAYCAN TÜRKÇESİ II (ŞEKİL BİLGİSİ) 3 0 5
Azerbaycan Türkçesinde isimler; sıfatlar; zamirler; zarflar; edatlar; fiillerle yapım ve çekim ekleri.
Seçmeli Ders CTL2022 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ II 3 0 5
Türklerde felsefe, bilim, mantık; bu konuda verilen eserler, eser sahipleri, eserlerinin döneme ve sonrasına etkileri.
Seçmeli Ders CTL2024 TÜRK DİLİ TARİHİ II 3 0 5
Karahanlılar, Kuzey-doğu Türkleri ve Batı Türklerine ait eserler; dönemlerin dil özellikleri.
Seçmeli Ders CTL2026 TÜRK DİLİNİN SÖZ VARLIĞI 3 0 5
Türk dilinin genel söz varlığı özellikleri, Türk dilinin genel söz varlığı unsurları, art zamanlı ve eş zamanlı yön, leksikolojik araştırmalarda metodoloji, yaklaşımlar ve incelemeler dersin konularıdır.
Seçmeli Ders CTL2028 UYGUR HALK EDEBİYATI 3 0 5
Uygur Halk Edebiyatı hakkında genel bibliyografya, karakteristik özellikleri, sınıflandırılması, örnekler ve metin tahlili.
Seçmeli Ders CTL2030 TÜRKMEN HALK EDEBİYATI 3 0 5
Türkmen Halk Edebiyatı hakkında genel bibliyografya, Halk Edebiyatı nazım türleri ve mensur eserler; bilmeceler, ninniler, laleler, hüvdüler, moncug atdılar, aydımlar, matallar, küştdepmeler, sanavaçlar, yanıltmaçlar vb.
Seçmeli Ders CTL2032 AZERBAYCAN EDEBİYATI TARİHİ 3 0 5
Klasik Azerbaycan Edebiyatı, 20. Asrın başındaki Azerbaycan Edebiyatı, Maarifçilik Hareketi, Çağdaş Azerbaycan Edebiyatının teşekkülü, ilk verilen eserler ve dönemin temsilcileri, Sovyet Devri Azerbaycan Edebiyatı; Türler ve verilen eserlerle dönemin temsilcileri.
Seçmeli Ders CTL2034 GAGAVUZ TÜRKÇESİ 3 0 5
Gagavuz Türkleri ve dil özellikleri, kullandıkları alfabeler, verilmiş edebi metinlerden hareketle ses bilgisi, isimler; sıfatlar; zamirler; zarflar; edatlar; fiiller.
Seçmeli Ders CTL2036 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK LEHÇELERİ GRAMERİ II 3 0 5
XX
Seçmeli Ders CTL2038 KAZAK TÜRKÇESİ METİNLERİ II 3 0 5
X
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders CTL3001 ÖZBEK TÜRKÇESİ I 3 0 5
Özbekler ve Özbek Türkçesi hakkında bilgi, Özbek Türklerinin tarih boyunca kullandıkları alfabeler, Özbekçedeki sesler ve özellikleri, Özbekçenin şekil bilgisi.
Zorunlu Ders CTL3003 KIRGIZ TÜRKÇESİ I 3 0 5
Kırgız Türkleri hakkında genel bilgi, Kırgız Türklerinin kullandığı Kiril alfabesinin özellikleri, bu alfabe ile okuma ve yazma çalışmaları, Kırgız Türkçesi ile ilgili genel bibliyografya, Kırgız Türkçesindeki ünlü, ünsüzlerin ve ses olaylarının incelenmesi.
Zorunlu Ders CTL3005 TATAR TÜRKÇESİ I 3 0 5
Tatar Türkleri hakkında genel bilgi; Tatar Türklerinin kullandığı Kiril alfabesinin özellikleri; Bu alfabe ile okuma ve yazma çalışmaları; Tatar Türkçesi ile ilgili genel bibliyografya; Tatar Türkçesi ses bilgisi aşağıdaki başlıklar altında incelenecektir: I. Ünlüler: seslerin karakteristik özelliklerine göre incelenmesi; ünlü uyumu; ünlü değişmeleri; ünlü türemesi; ünlü düşmesi; II. Ünsüzler: ünsüzlerin sınıflandırılması; ünsüz değişmeleri; yer değiştirme; ünsüz ikizleşmesi; hece düşmesi.
Zorunlu Ders CTL3007 RUSÇA I 3 0 5
Rus alfabesi, Rusça ses bilgisi, temel Rusça bilgileri.
Seçmeli Ders CTL3021 ESKİ TÜRK EDEBİYATI METİN İNCELEME I 3 0 5
Aşık Paşa, Nesimî, Şeyhi, Ahmed Paşa, Şeyhî, Necatî ve Şeyhî’den seçilen metinler üzerinde uygulama ve bu metinlerden hareketle adı geçen şairleri tanıma.
Seçmeli Ders CTL3023 AZERBAYCAN TÜRKÇESİ KONUŞMA VE METİN AKTARMA 3 0 5
Aktarma yöntemleri; aktarma problemleri; Azerbaycan Türkçesinden Türkiye Türkçesine sade ve kolay anlatım yolları; çok kullanılan ifade ve deyimler; basit metinlerin aktarılması.
Seçmeli Ders CTL3025 ÇUVAŞ TÜRKÇESİ 3 0 5
Çuvaş Türkçesinin Türk dili içersindeki yeri, kullanılan alfabeler, isim, sıfat, zarf, edat ve fiillerle yapım ve çekim ekleri
Seçmeli Ders CTL3027 KIRGIZ HALK EDEBİYATI 3 0 5
Kırgız halk edebiyatı hakkında genel bibliyografya, halk edebiyatındaki nazım ve nesir, karakteristik özellikleri, sınıflandırılması, örnekler ve tahlili.
Seçmeli Ders CTL3029 KAZAK EDEBİYATI TARİHİ 3 0 5
20. asrın başındaki Kazak Edebiyatının teşekkülü, yazılı edebiyatın ilk örnekleri ve dönemin temsilcileri, Sovyet Devri Kazak Edebiyatı, verilen eserler ve dönemin temsilcileri ve bağımsızlık dönemi Kazak Edebiyatı.
Seçmeli Ders CTL3031 TOPLUM DİLBİLİM 3 0 5
Toplum ve dil arasındaki ilişkiler, bu ilişkilerin ülkelere göre farklılıkları ve sosyo-dil bilim kavramları. Dilin sosyal bir olgu olarak kavranması, bu bağlamda Toplum dil bilimin özellikle dil öğretimiyle ilgili katkıları ve temelleri hakkında bilgi verilecektir.
Seçmeli Ders CTL3033 ORTA TÜRKÇE 3 0 5
Orta Türkçe dönemi Türk yazı dilleri hakkında bilgi. Karahanlı ve Harezm Türkçesiyle ilgili genel bilgiler; Eski Türkçe ile Karahanlı ve Harezm Türkçeleri arasındaki gramer farklılıkları; Eklerin tarihî gelişimi; Orijinal metinlerden okuma (Kutadgu Bilig, Nehcül Feradis).
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders CTL3002 ÖZBEK TÜRKÇESİ II 3 0 5
Özbekçede kullanılan yapım ekleri ve kelime yapımı; fiil ve isim çekimi, cümle teşekkülünde eklerin fonksiyonu.
Zorunlu Ders CTL3004 KIRGIZ TÜRKÇESİ II 3 0 5
Kırgız Türkçesinde kelime yapımı, isimler, sıfatlar, zamirler, zarflar, edatlar, fiiller.
Zorunlu Ders CTL3006 TATAR TÜRKÇESİ II 3 0 5
Tatar Türkleri ve dil özellikleri, Tatar Türkçesinde isimler; sıfatlar; zamirler; zarflar; edatlar; fiiller.
Zorunlu Ders CTL3008 RUSÇA II 3 0 5
Rusçanın temel söz varlığı, adlar, sıfatlar, zamirler, zarflar, fiiller, fiillerin emir kipleri, etken ve edilgen yapı.
Seçmeli Ders CTL3022 ESKİ TÜRK EDEBİYATI METİN İNCELEME II 3 0 5
Eski Türk edebiyatı gelişme çizgisine mektep olmuş Fuzulî, Bakî, Nef’î, Nâbî, Nâilî, Nedîm ve Şeyh Galib’den seçilen metinler üzerinde uygulamalar ve bu metinlerden hareketle adı geçen şahsiyetleri tanıma ve bunların mukayesesi.
Seçmeli Ders CTL3024 TÜRKMEN TÜRKÇESİ KONUŞMA VE METİN AKTARMA 3 0 5
Türkmen Türkleri hakkında genel bilgi, sözlü anlatım çalışmaları, cümleler kurma, günlük konuşmalar (tanışma, hal-hatır sorma, adres sorma; otelde lokantada, durakta, alışverişte, garda v. b. yerlerde konuşmalar), kendini tanıtma, hatıra anlatma, kısa hikayeler anlatma, okunan metinlerden anlaşılanların anlatılması, Türkmen Türkçesinden Türkiye Türkçesine aktarma yöntemleri, aktarmada karşılaşılan zorluklar, konuşma metinlerinin ve kısa hikâyelerin Türkiye Türkçesine aktarılması.
Seçmeli Ders CTL3026 HAKAS TÜRKÇESİ 3 0 5
Hakas Türkçesi, Türk Lehçeleri içerisinde Hakas Türkçesinin yeri, yazı dili olarak teşekkülü, kullanılan alfabeler, Hakas Türkçesi ses ve şekil bilgisi.
Seçmeli Ders CTL3028 KAZAK HALK EDEBİYATI 3 0 5
Kazak edebiyatının özellikleri ve temsilcileri. Halk edebiyatı manzum ve mensur türler, Kazak Akın edebiyatından örnek metinler, anonim edebiyat.
Seçmeli Ders CTL3030 BAŞKURT EDEBİYATI TARİHİ 3 0 5
Başkurt Türkçesinin yazı dili oluşu, 20. Asrın başındaki Başkurt Edebiyatı ve yazılı edebiyatın ilk örnekleri ile ilk temsilcileri, Sovyet Devri Başkurt Edebiyatı, çağdaş Başkurt edebiyatı ve örnekleri.
Seçmeli Ders CTL3032 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 3 0 5
Türkçenin anadili olarak öğretilmesiyle yabancı dil olarak öğretilmesinin farklarını belirginleştirme. Türkçenin özellikle yabancı dil olarak öğretilmesinin kültür boyutuyla ilişkilendirilmesi. Diğer dünya dillerinin yabancı dil olarak öğretilmesi sırasındaki kuramsal tartışmalar ve bu alandaki yöntemsel yaklaşım biçimleri. Yabancı dil öğretiminde kuramsal çerçeve. Avrupa Dil Dosyasının tanıtımı. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin Türkiye’nin tanıtımına katkısı. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan çeşitli ders kitaplarının tanıtımı ve eleştirisi.
Seçmeli Ders CTL3034 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ 3 0 5
Eski Anadolu Türkçesi ile ilgili genel bilgiler ve bibliyografya, Eski Anadolu Türkçesi ses bilgisi I. Ünlüler: seslerin karakteristik özelliklerine göre incelenmesi; ünlü uyumu; ünlü değişmeleri; ünlü türemesi; ünlü düşmesi; II. Ünsüzler: ünsüzlerin sınıflandırılması; ünsüz değişmeleri; yer değiştirme; ünsüz ikizleşmesi; hece düşmesi.
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders CTL4000 BİTİRME TEZİ 0 2 5
Metin aktarma ve inceleme.
Zorunlu Ders CTL4003 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ I 3 0 5
Çağatay dönemi hakkında tarihî bilgi, Çağatay Türkçesinin gelişimi ve özellikleri hakkında genel bilgi ve Çağatay Türkçesinin eski Türk şiveleri arasındaki yeri, dönemin örnek metinleri üzerinde yazma ve okuma çalışmaları.
Zorunlu Ders CTL4005 KAZAK TÜRKÇESİ I 4 0 5
Kazak Türkleri hakkında genel bilgi; Kazak Türklerinin kullandığı Kiril alfabesinin özellikleri; bu alfabe ile okuma ve yazma çalışmaları; Kazak Türkçesi ile ilgili genel bibliyografya; Kazak Türkçesi ses bilgisi aşağıdaki başlıklar altında incelenecektir: I. Ünlüler: seslerin karakteristik özelliklerine göre incelenmesi; ünlü uyumu; ünlü değişmeleri; ünlü türemesi; ünlü düşmesi II. Ünsüzler: ünsüzlerin sınıflandırılması; ünsüz değişmeleri; yer değiştirme; ünsüz ikizleşmesi; hece düşmesi.
Zorunlu Ders CTL4007 RUSÇA III 3 0 5
Rusça yazım sistemi. Rusça yazım çalışmaları. Örnek çalışmalar.
Seçmeli Ders CTL4021 YENİ TÜRK EDEBİYATI METİN İNCELEME I 3 0 5
1860-1908 arasında oluşan edebî grupların değerlendirilmesi, inceleme planının belirlenmesi ve oluşturulan listedeki örneklerin inceleme planı doğrultusunda değerlendirilmesi.
Seçmeli Ders CTL4023 METİN DİLBİLİM 3 0 5
Metin dil bilimsel kavramlar ve metin inceleme yöntemleri. Bir metni metin yapan özellikler, Metin dil bilim ve metin türleri hakkında kuramsal temeller, yazın ve yazın dışı metinler (bilgilendirici, işlevsel metinler), sınıflar için metin oluşturma biçimi.
Seçmeli Ders CTL4025 KAZAK TÜRKÇESİ-KONUŞMA VE METİN AKTARMA 3 0 5
Kazak Türkleri hakkında genel bilgi, sözlü anlatım çalışmaları, cümleler kurma, günlük konuşmalar (tanışma, hal-hatır sorma, adres sorma; otelde lokantada, durakta, alışverişte, garda v. b. yerlerde konuşmalar), kendini tanıtma, hatıra anlatma, kısa hikayeler anlatma, okunan metinlerden anlaşılanların anlatılması. Aktarma yöntemleri; aktarma problemleri; Kazak Türkçesinden Türkiye Türkçesine sade ve kolay anlatım yolları; çok kullanılan ifade ve deyimler; basit metinlerin aktarılması.
Seçmeli Ders CTL4027 TATAR TÜRKÇESİ-KONUŞMA VE METİN AKTARMA 3 0 5
Aktarma yöntemleri; Aktarma problemleri; Tatar Türkçesinden Türkiye Türkçesine sade ve kolay anlatım yolları; Çok kullanılan ifade ve deyimler; basit metinlerin aktarılması.
Seçmeli Ders CTL4029 TATAR HALK EDEBİYATI 3 0 5
Tatar halk edebiyatı hakkında genel bibliyografya, karakteristik özellikleri, sınıflandırılması, örnekler ve metin tahlili.
Seçmeli Ders CTL4031 TÜRKMEN EDEBİYATI TARİHİ 3 0 5
Türkmen edebiyatının teşekkülü, dönemlere ayrılması, sözlü gelenekten yazılı edebiyata geçilmesi Devletmemed Azadi, Mahmut Gayıbi, Mahmut Kulu ve diğerleri.
Seçmeli Ders CTL4033 UYGUR EDEBİYATI TARİHİ 3 0 5
Yeni Uygur Türkçesinin yazı dili haline gelmesi, 19. asrın ikinci yarısında Uygur Edebiyatı, 20. asrın başındaki Uygur Edebiyatı.
Seçmeli Ders CTL4035 İŞARET DİLİ 3 0 5
XX
Seçmeli Ders CTL4037 GİRİŞİMCİLİK 4 0 5
X
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders CTL4004 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ II 3 0 5
Katalog Tanımı Çağatay dönemi hakkında tarihî bilgi, Çağatay Türkçesinin gelişimi ve özellikleri hakkında genel bilgi ve Çağatay Türkçesinin eski Türk şiveleri arasındaki yeri, dönemin örnek metinleri üzerinde yazma ve okuma çalışmaları.
Zorunlu Ders CTL4006 KAZAK TÜRKÇESİ II 4 0 5
İsimler; Sıfatlar; Zamirler; Zarflar; Fiiller; Edatlar; Bağlaçlar; Ünlemler; fiil ve isim yapımı ile fiil ve isim çekim ekleri; metin okuma, anlama ve aktarma.
Zorunlu Ders CTL4008 RUSÇA IV 3 0 5
Rus dilindeki tamlamalar ve cümle türleri. Rusça cümle kuruluşu. Cümle yapısı. Metin üzerinde uygulamalı çalışmalar.
Seçmeli Ders CTL4022 YENİ TÜRK EDEBİYATI METİN İNCELEME II 3 0 5
Millî Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Şiir: Mehmet Emin Yurdakul, Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı, Faruk Nafiz Çamlıbel; Nesir: Yusuf Akçura, Ziya Gökalp, Ahmet Hikmet, Ömer Seyfettin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Peyami Safa.
Seçmeli Ders CTL4024 EVRENSEL DİLBİLGİSİ 3 0 5
Bu derste; Evrensel Dilbilgisinin ana aşamaları ayrı ayrı ele alınacak, Chomsky'nin söylediklerinden ve literatürde yaygınca benimsenmiş olanlardan faydalanılarak söz konusu dilbilgisi modelinin konuları işlenecek ve mümkün olduğunca Türkçeden örneklemesi gerçekleştirilecektir.
Seçmeli Ders CTL4026 KIRGIZ TÜRKÇESİ KONUŞMA VE METİN AKTARMA 3 0 5
Aktarma yöntemleri; aktarma problemleri; Kırgız Türkçesinden Türkiye Türkçesine sade ve kolay anlatım yolları; çok kullanılan ifade ve deyimler; basit metinlerin aktarılması.
Seçmeli Ders CTL4028 ÖZBEK TÜRKÇESİ-KONUŞMA VE METİN AKTARMA 3 0 5
Aktarma yöntemleri; Aktarma problemleri; Özbek Türkçesinden Türkiye Türkçesine sade ve kolay anlatım yolları; çok kullanılan ifade ve deyimler; basit metinlerin aktarılması.
Seçmeli Ders CTL4030 BAŞKURT HALK EDEBİYATI 3 0 5
Başkurt halk edebiyatı hakkında genel bibliyografya, karakteristik özellikleri, sınıflandırılması, örnekler ve metin tahlili
Seçmeli Ders CTL4032 YENİ UYGUR TÜRKÇESİ-METİN AKTARMA 3 0 5
Aktarma yöntemleri; aktarma problemleri; yeni Uygur Türkçesinden Türkiye Türkçesine sade ve kolay anlatım yolları; çok kullanılan ifade ve deyimler; basit metinlerin aktarılması.
Seçmeli Ders CTL4034 KIRGIZ EDEBİYATI TARİHİ 3 0 5
Kırgız Türkçesinin yazı dili haline gelmesi, 19. Asrın ikinci yarısında Kırgız Edebiyatı, 20. Asrın başındaki Kırgız Edebiyatı, Sovyet Devri Kırgız Edebiyatı, Bağımsızlık Devri Kırgız Edebiyatı.
Seçmeli Ders CTL4036 ÖZBEK EDEBİYATI TARİHİ 3 0 5
Özbek Türkçesinin yazı dili haline gelmesi, yazılı edebiyatın ilk örnekleri ve temsilcileri, Marifetçilik Hareketi ve edebiyata yansıması, bu dönemde çıkan gazete ve dergiler, Sovyet Devri Özbek Edebiyatı, Bağımsızlık Devri Özbek Edebiyatı.