Program Çıktıları

Bölümün Program Çıktıları
1. Türk Lehçe ve Edebiyatlarının başlangıçtan günümüze kadar olan gelişimini ve tarihçesini bilmek
2. Türk Lehçe ve Edebiyatları alanında araştırma ve inceleme yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olmak.
3. Türkçeyi en güzel bir şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanmak
4. Dil ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olmak.
5. Latin alfabesi dışında diğer alfabeler ile yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olmak.
6. Tarihi ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilmek.
7. Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilmek.
8. Türk Halk Edebiyatı içerisinde anlatmaya dayalı türler ile ilgili metinlere ulaşmak ve bunlarla ilgili bilgi sahibi olmak.
9. Türk Lehçe ve Edebiyatlarıı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olmak.
10. Türk Lehçe ve Edebiyatları alanıyla ilgili bilgilere internet ve kütüphaneleri kullanarak ulaşabilme yeteneğine sahip olmak.
11. Türk Lehçe ve Edebiyatlarıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olmak.
12. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek.
13. Bilimsel ahlak ve sorumluluk bilinci kazanmak.
14. Türk Lehçe ve Edebiyatlarıı alanında yabancı dildeki yayınları takip edebilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilmek


Son Güncelleme Tarihi:20.11.2017