Kuzeybatı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Kuzeybatı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı

 Ana Bilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Fatma ERTÜRK
Üye: 
Dr. Öğr. Üyesi Meder SALİEV
Üye:  
Öğr. Gör. Perizat YERTAYEVA
Üye:
Arş. Gör. Mesut SÖNMEZ

Son Güncelleme Tarihi:26.02.2020