GZFT Analizi

Güçlü Yanlar

Bölüme yurt dışından, özellikle Türk Cumhuriyetleri'nden öğrenci gelmesi

Bölüm akademik kadrosunun güçlü olması 

Bölüm akademik kadrosunun hem deneyimli hem de genç öğretim elemanlarından oluşması
Alanda yüksek lisans eğitiminin mevcut olması
Bölümü tercih eden öğrenci sayısının fazla olması
Bölüm öğrencilerinin üniversitedeki sosyal etkinliklere katılması 

Zayıf Yanlar

Doktora programının olmaması
Ulusal ve uluslararası projelerin istenilen düzeyde ve sayıda olmaması
Bölüm kütüphanesinin bulunmaması ve üniverisite kütüphanesinin bölüm için yetersiz olması 
Bilimsel yayın sayısının beklenilenden daha az olması.
Yurt dışına giden öğretim elemanının az olması
Öğrenci değişim programından faydalanmada yetersiz kalınması.

Fırsatlar

Sosyal açıdan diğer bölümlerle olan iyi iletişim ve saygınlık
Bölüm öğretim elemanları arasında uyumun olması
Yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği yapabilecek kapasite

Tehditler

Fakültenin fiziki yetersizliğinden dolayı derslik sıkıntısı yaşanması
Bölüme Erasmus aracılığıyla yurt dışından öğrenci gelmemesi


Son Güncelleme Tarihi:20.11.2017