Kuzeydoğu (Sibirya) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

 Kuzeydoğu (Sibirya) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı

Ana Bilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Adem YELOĞLU
Üye: Arş. Gör. Gülşah TUĞLACI

Son Güncelleme Tarihi:26.02.2020