Bölüm Kurulu


Bölüm BaşkanıProf. Dr. Türkan BAYER ALTIN
turkanaltin@yahoo.com
0 388 225 2407 
Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Ü. Muhammed Zeynel ÖZTÜRK
muhammed.zeynel@gmail.com
0 388 225 2414  
Bölüm Erasmus KoordinatörüArş. Gör. Derya AĞBABA
deryakahvecioglu@gmail.com 
0 388 225 2413 
Bölüm Farabi KoordinatörüDr. Öğr. Ü. Dr. Muhammed Zeynel ÖZTÜRK muhammed.zeynel@gmail.com
0 388 225 2414 
Bölüm Mevlana Koordinatörü Dr. Öğr. Ü. Bekir Necati ALTIN altinbekirnecati@yahoo.com  0 388 225 2408 
Bologna Takip Koordinatörü
Dr. Öğr. Ü. Bekir Necati ALTIN  altinbekirnecati@yahoo.com  0 388 225 2408
Ders ve Sınav Programları Koordinatörü Arş. Gör. Derya AĞBABAderyakahvecioglu@gmail.com 0 388 225 2413
Bölüm Sekreteri Beyhan TÜZEN@ohu.edu.tr0 388 225 2112  

Bölüm Akademik Kurulu:Prof. Dr. Türkan BAYER ALTIN       
Dr. Öğr. Üyesi Bekir Necati ALTIN
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Zeynel ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi SukKyeong KANG
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Furkan ŞENER
Arş. Gör. Derya AĞBABA
Arş. Gör. Ergin GÖKKAYA
1. Sınıf Öğrencileri Akademik DanışmanıArş. Gör. Derya AĞBABA
2. Sınıf Öğrencileri Akademik Danışmanı
Dr. Öğr. Ü. Mehmet Furkan ŞENER 
3. Sınıf Öğrencileri Akademik DanışmanıDr. Öğr. Ü. Bekir Necati ALTIN
 4. Sınıf Öğrencileri Akademik DanışmanıDr. Öğr. Ü. Muhammed Zeynel ÖZTÜRKSon Güncelleme Tarihi:17.09.2018