GZFT Analizi

Gzft Analizi

“Coğrafya Bölümü” mezunları Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak Pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Coğrafya Öğretmeni olabilirler. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Maden Teknik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kuruluşların jeomorfoloji ile ilgili birimlerinde coğrafya mezunları da görev alabilmektedirler. 

Özel sektörde belirli alan çalışmalarında uzmanlaşmış olmak ya da ek yan alan beklentileri bir sınırlılık teşkil etmektedir. Öğrencilerin eğitim ve öğretimleri sırasında seçecekleri seçmeli dersler ve kurumlar tarafından açılan kurslar da başarılı olmaları bu sınırlılığı gidermektedir


Güçlü Yanları:

Birçok kamu kurum ve kuruluşlarında, Sivil toplum kuruluşlarında, Özel sektörde, geniş bir iş ağına sahip olunması,

Öğretim elemanlarının tecrübe sahibi olması,

Fiziki kapasitesinin yüksek olması, birçok Coğrafi Çalışma Birimini oluşturmuş olması,Zayıf Yanları:

Akademik kadronun yeni kuruluyor olması    Fırsatlar:

Yerbilim çatısı altında birçok bilim dalı ile iş birliğinde bulunulması,

Kişinin kendini geliştirme imkânlarının bulunması,

Yüksek Lisans açabilecek duruma erişiyor olması,

Derslerin arazi ve laboratuar çalışmaları ile desteklenmesi,

Araştırmacıların ilgi alanları doğrultusunda çalışma imkânlarını bulabilmesi,

Öğretmenlik formasyonu veriliyor olması,Tehditler:

Kişilerin kendilerini geliştirme gayreti içinde bulunmaması.

Son Güncelleme Tarihi:17.02.2020