Niğde Coğrafyası

Bölümümüz Öğretim Elemanlarınca Niğde ve Yakın Çevresinde Gerçekleştirilmiş Çalışmalar 

   

Belgesel

Trt Haber Yoldan Çık Belgesel Programı, 28.Bölüm Niğde


Niğde ve Yakın Çevresi Haritaları

Altın, B.N., 2009, Niğde Kültür Varlıkları Haritası, Niğde Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını, Niğde 

Altın, B.N., 2006, Niğde Tarihi Miraslar Haritası, Hamle Gazetesi Matbaası Yayını, Niğde

Altın, B.N., 2005, Niğde Doğal Ortam Haritası, Hamle Gazetesi Matbaası Yayını, Niğde

Altın, B.N., 2005. Bolkar Dağları Doğal Ortam Koşulları ve Arazi Kullanımı (Poster Harita) İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü TURQUA Türkiye Kuvaterner Sempozyumu 02-03 Haziran 2005. V. S: 275. İstanbul

Altın, B.N., Bayer Altın, T., 2005. Bolkar Dağlar’ında buzul morfolojisinin etkisi ve dağılışı (Poster Harita) İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü TURQUA Türkiye Kuvaterner Sempozyumu 02-03 Haziran 2005. V. S: 258.

Altın, B.N., 2003, Bolkar Dağlarında Doğal Ortam,Çevresel Jeomorfoloji Açısından Değerlendirmeler. Mersin Üniversitesi, 10.Yıl Sempozyumu, Bildiri Özetleri, 143, 15-18 Ekim 2003, Mersin

Kayacılar, C., Altın, B.N., 2002, Niğde Turizm Haritası, Niğde Valiliği, Niğde Üniversitesi Rektörlüğü ve Türk Hava Kurumu İşbirliği İle, NiğdeYürütülen Projeler:

Şener M. F., 2015, (Project Coordinator, Scientific Research and Development Project), "Geothermal Resource Potential of Cappadocia Geothermal Province", Establishment: Niğde University.

Bayer Altın, T.,2014 ( Proje Yürütücüsü ) " Environmental and Climatic Changes in Bor Plain from Pleistocene to Holocene ( Bor Ovası’nda (Niğde) Pleistosen’den Holosen’e Kadar Meydana Gelen Çevresel ve İklimsel Değişiklikler ) De.Dr. Nathalie Fagel ( Chargee de cours Department de Géologie, Universite de Liege, Belgique ) ve De. Dr. Aurelia Ferrari ( Chargee de cours Department de Géographie, Universite de Liege, Belgique ) ile birlikte TÜBİTAK (BİDEB-2219) - Projesi (Bitiş: Mart 2014) 

Bayer Altın, T.. 2014 ( Proje Yürütücüsü ) "Yeşilırmak Nehri Havzası Yukarı Mecrası'nda Akarsu Ağının Morfolojik Evrimi İle Tektonizma Arasındaki İlişki", Destekleyen Kuruluş : Niğde Üniversitesi BAGEP

Şener M. F., 2013, (Assistant Researche, PhD Thesis Project), "Geothermal Resource Potential of Cappadocia Geothermal Province", Establishment: Niğde University.

Altın, B.N., 2013, KOMANA (KARP) Antik Kenti Arkeolojik Araştırmaları, Tokat, ODTÜ-TUBİTAK, TÜBİTAK Projesi, 109K357, P.Yürütücüsü Doç. Dr. B. Erciyas

Şener M. F., 2012, (Assistant Researcher, Scientific Research Project), "Isotope Geochemistry Relations with Hydrothermal Alteration of Niğde Volcanic Region",  Establishment: Niğde University. 

Şener M. F., 2012, (Assistant Researcher, M.Sc. Thesis Project), "Geology Mineralogy and Geochemistry of Hydrothermal Alteration Zones in Altunhisar-Çömlekçi Region", Establishment: Niğde University.

Altın, B.N., Bayer Altın T., 2010-2012, (Proje Araştırmacısı) Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Güçlendirilmesi BM Ortak programı (MDG-F1680) Kapsamında “Adana ve Niğde Yerel Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzleme ve Tahmin Etme İşbirliği Ağının ve Bu Ağa Alt Yapı Teşkil Edecek İnternet Bazlı Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzleme Coğrafi karar Destek Sisteminin Tasarlanması ve Kurulması Projesi.” Adana İl Çevre Orman Müdürlüğü, Destekleyen Kurum: Niğde İl Çevre Orman Müdürlüğü ve Niğde Üniversitesi. 

Altın, B.N., 2008, (Proje Araştırmacısı) Damsa ve Soğanlı Drenaj Havzaları (Orta Anadolu) Morfolojik Analizi, TÜBİTAK Projesi, 106Y211, P.Yürütücüsü Prof. Dr. V. Toprak

Altın, B.N., 2008, (Proje Coğrafyacısı) Demirkazık, Yabanhayatı Geliştirme Sahası, Ekolojik Hızlı Değerlendirmesi ve Yönetim Planı, Proje yürütücüsü: TC. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Niğde İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

Altın, B.N., 2005, (Proje Araştırmacısı) Kapadokya Yöresinin Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanım Projesi, TÜBİTAK Projesi No: II. 105Y017, P.Yürütücüsü Yrd.Doç. Dr. C. KayacılarYayınlanmış Çalışmalar:

Bayer Altin, T., Geographic, Geologic and Human Factors Affecting the Selection of Church Sites in Niğde Province, Central Anatolia Region, Turkey, Journal of Balkan and Near Eastern Studies,03 Feb 2016, 171-191 

Bayer Altin,T.,  El Ouahabi M.,  Fagel N., (2015).Environmental and climatic changes during the Pleistocene–Holocene in the Bor Plain, Central Anatolia, Turkey, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 440 (2015) 564–578.

Keskin Ş., Şener M. and Şener M. F. (2012), Geochemıcal Features of The Ulukışla Stromatolıtes, 65. Turkey Geological Congress, p. 567.

Şener M. F. and Şener M., (2012), Hydrothermal Alteration Zones in Derbent-Kumluca (Niğde), 15. National Clay Symposium, p. 17.

Bayer Altın, T., Barak, B., Altın, B.N. (2012). Change in Precipitation and Temperature Amounts over Three Decades in Central Anatolia, Turkey. Atmospheric and Climate Sciences, 2: 107-125

Bayer Altın, T., Barak, B. (2012). Seyhan Havzasında 1970-2009 yılları arasında yağış ve hava sıcaklığı değerlerindeki değişimler ve eğilimler. Türk Coğrafya Dergisi,58; 21-34.

Keskin Ş., Şener M. and Şener M. F. (2011), Geochemical Characteristics and Depositional Environments of Ulukışla Evaporates, 64. Turkey Geological Congress, p. 305.

Bayer Altın, T. (2011). Relationships between dry forests, soil an bedrock around Keçibouyduran Mt. and Melendiz Mt in Central Anatolia, Turkey. In: Efe, R., Öztürk, M., Atalay, İ (Eds). Natural environment and culture in the Mediterranean Region II. Cambridge Univ. Press. Newcastle, pp. 449-462.

Bayer Altın, T., Altın, B.N. (2011). Drainage Morphometry and Its Influence on Landforms in Volcanic Terrain, Central Anatolia, Turkey. Procedia Social and Behavioral Sciences 19: 732-740.

Bayer Altın, T. Altın, B.N. (2011). Development and morphometry of drainage network in volcanic terrain, Central Anatolia, Turkey. Geomorphology 125, 485-503.

Bayer Altın, T. (2011). Geomorphic Signatures of Active Tectonic in Drainage Basins in the Southern Bolkar Mountain, Turkey. J. Indian Soc Remote Sens. Vol.40(2), p. 271-285.

Bayer Altın, T. (2010). Hasandağı ve Melendiz Dağı çevresinde topografik faktörlere göre yayla ve ağılların dağılışı. Coğrafi Bilimler Dergisi 8(2), 189-211.

Bayer Altın, T. (2009). Pleistocene and Holocene Fluvial Development of the Ecemiş Valley (Central Anatolia, Turkey). Quaternary International 204: 76-83.

Bayer Altın, T. (2008). Determination of the morphologic-tectonic evolution of the Bolkar Mountain through drainage pattern, Middle Taurus. In: Efe, R., Carvins, G., Öztürk, M., Atalay, İ (Eds). Natural environment and culture in the Mediterranean Region. Cambridge Univ. Press. Newcastle, pp. 39-53.

Bayer Altın, T. (2008). Melendiz ve Keçiboyduran Dağlarında Yanlış Arazi Kullanımının Vejetasyon Dağılışı Üzerindeki Etkileri. Türk Coğrafya Dergisi, sayı:51. s.13-32, İstanbul.

Bayer Altın, T. (2008). Ecemiş Vadi Oluğunda Polisiklik Topografya Şekilleri. Türk Coğrafya Dergisi, sayı: 50, s. 21-36, İstanbul.

Altın,B.N.,Bayer Altın, T. (2008). Niğde’nin Fiziki Coğrafyası. Aladağlar’dan Bolkarlar’a Niğde’nin Biyolojik Çeşitliliği. Hamle Gazetesi Matbaası. s.1-6.

Bayer Altın, T. (2007). Orta Toroslar’da (Aladağlar ve Bolkar Dağları) Görülen Periglasiyal Şekiller. Türk Coğrafya Dergisi, S: 46, s 105-122, İstanbul.

Altın, B.N., Bayer Altın, T., 2005. Ecemiş Çayı Vadisi, Kuvaterner Seki Sistemleri ve Jeomorfolojik değerlendirmeler. İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü TURQUA Türkiye Kuvaterner Sempozyumu 02-03 Haziran 2005. V. S: 272.

Altın, B.N., 2005. Bolkar Dağları Doğal Ortam Koşulları ve Arazi Kullanımı. İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü TURQUA Türkiye Kuvaterner Sempozyumu 02-03 Haziran 2005. V. S: 275. İstanbul

Kayacılar, C., Altın, B.N., 2004, Niğde Yöresi Dağları. 2002 Uluslararası Dağlar Yılı Ulusal Çalışmalar. Makaleler, Görüşler Etkinlikler, T.C Çevre ve Orman Bakanlığı, 23-29, Ankara

Bayer Altın T., Altın, B.N.,2003. Aladağlar’ın Neotektonik dönem jeomorfolojik şekillenmesinin değerlendirilmesi, Türkiye Kuvaterneri Çalıştayı IV, 29-30 Mayıs 2003, Bildiriler, S: 62-66, İstanbul

Altın, B.N., 2003, Bolkar Dağlarında Doğal Ortam,Çevresel Jeomorfoloji Açısından Değerlendirmeler. Mersin Üniversitesi, 10.Yıl Sempozyumu, Bildiri Özetleri, 143, 15-18 Ekim 2003, Mersin

Altın, B.N., 2003, Aladağlar’da Preglasiyal dönem manzarası, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Sırrı Erinç Sempozyumu, Genişletilmiş Bildiri Özetleri, 16-21, 11-13 Eylül 2003, İstanbul

Altın, B.N., Baloğlu, N., 2001, Tıbbi Coğrafya Açısından Çevre Koşullarının Değerlendirilmesi Üzerine Örnek Bir Çalışma, Köşkönü, Kiledere, Elmalı (Niğde). Türk Coğrafya Kurumu, Türk Coğrafya Dergisi, 36, 145-165, İstanbul

Altın, B.N., 2001, Ecemiş Fay Kuşağı Doğu Bloğunda Karstlaşmanın Esasları. N.Ü. Jeoloji Müh.Ecemiş Fay Kuşağı Workshop I. Bildiriler, 163-170, Niğde

Altın, B.N., 1999, Aladağlar ve Bolkar Dağları Üzerinde Karstlaşma ve Glasio,Karstik Şekiller. Fırat Üniversitesi, Jeoloji Müh. 20.Yılı Sempozyumu, Bildiriler, 531-550, Elazığ

Son Güncelleme Tarihi:15.11.2017