Projeler

Bölümümüz öğretim elemanlarının yürütücülüğünü yaptığı devam eden projeler

 

Destekleyen Kuruluş

Yürütücü

Proje Adı

Başlama Yılı

 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Prof. Dr. Türkan Bayer ALTIN Seyhan, Ceyhan ve Tarsus Havzalarında Aylık Ortalama Akım ve Yağış Miktarlarında Gözlenen Uzun Dönemli Eğilimler 28.03.2017

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi BAP

Yard. Doç. Dr. Bekir Necati ALTIN

İç Anadolu Bölgesinde (Nevşehir-Niğde-Aksaray- Ereğli-Konya arasında) Volkanik Şekillerin Arazi Kullanımı ve

Yerleşim Alanlarına Etkisinin Sayısal Modellemeleri

2016-2017 

TUBİTAK 3001

Yard. Doç. Dr. Muhammed Z. ÖZTÜRK

Batı ve Orta Toroslar’da dolinlerin dağılışı, fiziksel özellikleri ve karstik ayrışma hızının belirlenmesi

2016-2018 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi BAP

Yard. Doç. Dr. Mehmet F. ŞENER

Geothermal Resource Potential of Cappadocia Geothermal Province

2014-2015 


Bölümümüz öğretim elemanlarının yürütücülüğünü yaptığı biten projeler

Destekleyen kuruluş

Yürütücü

Proje adı

Bitiş Yılı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi BAP

Doç. Dr. Türkan B. ALTIN

Yeşilırmak Nehri Havzası Yukarı Mecrasında Akarsu Ağının Morfolojik Evrimi ile Tektonizma Arasındaki İlişki.

2013-2015

  

Bölümümüz öğretim elemanlarının araştırmacı olarak yer aldığı devam eden projeler

Destekleyen kuruluş

Yürütücü ve Üniversitesi

Araştırmacı

Proje adı

Başlama Yılı

TUBİTAK 1001

Prof. Dr. Ahmet Evren ERGİNAL (Ardahan Üniversitesi)

Yard. Doç. Dr. Muhammed Z. ÖZTÜRK

Şile Batısındaki (İstanbul) Fosil Kumullar (Eolinit) ve Çimentolanmış Kokuninaların Kökeni ve Karadeniz'in Geç Kuvaterner Su Seviyesi Değişimleri Açısından İncelenmesi

2014-2016 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi BAP

Yard. Doç. Dr. Ahmet SAVRAN (Niğde Üniversitesi)

Yard. Doç. Dr. Muhammed Z. ÖZTÜRK

Bolkar Dağları’nın Alpin Florasının tespiti ve Endemik Bitkilerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Haritalanması

2015-2017 

 

Bölümümüz öğretim elemanlarının araştırmacı olarak yer aldığı biten projeler

Destekleyen Kuruluş

Yürütücü ve Üniversitesi

Araştırmacı

Proje Adı

Bitiş Yılı

TUBİTAK 2019

Prof. Dr. Nathalie Fagel

Doç. Dr. Türkan BAYER  ALTIN

ENVIRONMENTAL AND CLIMATIC CHANGES IN THE BOR PLAIN FROM PLEISTOCENE TO HOLOCENE

2014-2015 

TUBİTAK 1001

Doç. Dr. Vedat Çalışkan

Yard. Doç. Dr. Muhammed Z. ÖZTÜRK

Türkiye'de Panayırlar: Geleneksel Bir Ticaret Sisteminin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Etkilerinin Mekansal Analizi

2013- 2015

 

 

 

                   


Bölümümüz Öğretim Elemanları Tarafından Yürütülen Projeler için ayrıca bakınız

Son Güncelleme Tarihi:15.11.2017