Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ - SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SAN1001 SANAT TARİHİ TERMİNOLOJİSİ I 2 0 4
SANAT TARİHİ TERMİNOLOJİSİ SANAT VE SANATÇI KAVRAMLARI SANAT TARİHİ VE ARKEOLOJİ BİLİMLERİNİN İÇERİKLERİ BİRLEŞTİKLERİ VE AYRILDIKLARI NOKTALAR TARİH ÖNCESİ DÖNEMLERDE SANAT DİN KAVRAMLARI ANLATILACAKTIR
Zorunlu Ders SAN1003 MİMARLIK TARİHİ I 2 0 4
DÜNYANIN İLK MEDENİYETLERİ OLAN MEZOPOTAMYA VE MISIR UYGARLIKLARINI BAŞTA İNANÇLARI OLMAK ÜZERE SANATLARINI YÖNLENDİREN ETKENLERİN ORTAYA ÇIKARILMASI VE SANAT ESERLERİNİN İNCELEMESİ AMAÇLANIR MEZOPOTAMYA NIN ÖNEMİ TARİH ÖNCESİNDE MEZOPOTAMYA MEZOPOTAMYA DA İLK UYGARLIK SÜMERLER VE YAZININ İCADI SÜMER MİTOLOJİSİ VE ŞEHİR YÖNETİMİNE YANSIMASI ÖNEMLİ SÜMER KENTLERİNİN DOKUSU SÜMER MİMARİSİ VE HEYKEL SANATI AKADLAR VE SANAT ESERLERİ BABİL ÇAĞI MİTOLOJİSİ YÖNETİMİ VE ŞEHİR DOKUSU
Zorunlu Ders SAN1005 KLASİK MİTOLOJİ I 2 0 4
MİTOLOJİ NEDİR MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİNİN İÇERİĞİ VE KAYNAKLAR MİTOS RİTÜEL VE TARİHİ GERÇEKLERİN AYRIMSANMASI VE TANIMI ORTAK NOKTALARININ TESPİTİ VE KÜLTÜREL MİRAS ÇERÇEVESİNDE ORTAK MİTOSLARIN TANINMASI TARİHİ COĞRAFİK SINIRLILIK DAHİLİNDE ASYA VE ÖN ASYA UYGARLIKLARINA AİT MİTOLOJİK OLUŞUMLAR SANAT TARİHİ AÇISINDAN YOĞUN OLARAK ASYA MISIR VE KLASİK YUNAN MİTOLOJİSİNİN DETAYLI TANITIMI VE İKONOGRAFİK ÇÖZÜMLEMESİ YAPILACAKTIR
Zorunlu Ders SAN1007 OSMANLI TÜRKÇESİ I 2 0 4
OSMANLI TÜRKÇESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER OSMANLI TÜRKÇESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ. ALFABE KAVRAMI SES VE HARF AYRIMI TÜRKLERİN TARİH BOYUNCA KULLANDIKLARI ALFABELER HAKKINDA KISA BİLGİ ARAP ALFABESİ VE ÖZELLİKLERİ. HARFLERİN YAZIMI HARFLERİN BİRLEŞİMİ GENEL KURALLAR ÖZEL DURUMLAR TÜRKÇE KELİME VE EKLERİN YAZIMI İLE İLGİLİ KURALLAR BASİT CÜMLELERİN OKUNUŞU VE YAZIMI METİN ÜZERİNDE OKUMA VE YAZMA ALIŞTIRMALAR YAPILACAKTIR
Zorunlu Ders SAN1009 İLKÇAĞ TARİHİ VE MEDENİYETİ I 2 0 4
MEDENİYET VE KÜLTÜR KAVRAMLARI ÜZERİNDE DURULARAK İLKÇAĞ MEDENİYETLERİ İFADESİNDEN NE ANLAŞILMASI GEREKTİĞİ ELE ALINIR TARİHİN BİR BÜTÜN OLDUĞU FİKRİNDEN YOLA ÇIKILARAK İLKÇAĞDA KURULAN MEDENİYETLERİN BİRBİRİYLE ETKİLEŞİMİ ALANLARI İLE KÜLTÜR DEĞİŞİMLERİNİN MEDENİYETİN İLERLEMESİNE OLAN KATKISI VURGULANIR İLK ÇAĞDA MEDENİYETİ ORTAYA ÇIKARTAN YERLEŞME ALANLARI İLE YERLEŞİK TOPLUMLARIN KİMLER OLDUĞU HAKKINDA BİLGİ VERİLİR ÖNCELİKLE MEZOPOTAMYA MISIR VE ANADOLUDA MÖ 3000LERDEN İTİBAREN GÖRÜLMEYE BAŞLANAN BÜYÜKÇE KÖY YERLEŞMELERİNDE DİNİ VE SİYASİ YAPI HAKKINDA BİLGİ VERİLDİKTEN SONRA BU KÖYLERDE GELİŞEN İŞ BÖLÜMÜ VE SİYASİ OLUŞUMLARIN ÖZELLİKLERİ ANLATILIR
Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SAN1002 SANAT TARİHİ TERMİNOLOJİSİ II 2 0 4
SANAT TARİHİ METODOLOJİSİ SANAT YAPILARI MİMARLIK VE PLASTİK SANAT KAVRAMLARI GÜZELLİK ESTETİK KAVRAMLARI MİMARLIK TARİHİNİ OLUŞTURAN ANITSAL YAPILARIN ORTAYA ÇIKIŞI YAPI GRUPLARI VE TİPOLOJİSİ ANLATILACAK
Zorunlu Ders SAN1004 MİMARLIK TARİHİ II 2 0 4
DÜNYANIN İLK MEDENİYETLERİ OLAN MEZOPOTAMYA VE MISIR UYGARLIKLARINI BAŞTA İNANÇLARI OLMAK ÜZERE SANATLARINI YÖNLENDİREN ETKENLERİN ORTAYA ÇIKARILMASI VE SANAT ESERLERİNİN İNCELEMESİ AMAÇLANIR MEZOPOTAMYA NIN ÖNEMİ TARİH ÖNCESİNDE MEZOPOTAMYA MEZOPOTAMYA DA İLK UYGARLIK SÜMERLER VE YAZININ İCADI SÜMER MİTOLOJİSİ VE ŞEHİR YÖNETİMİNE YANSIMASI ÖNEMLİ SÜMER KENTLERİNİN DOKUSU SÜMER MİMARİSİ VE HEYKEL SANATI AKADLAR VE SANAT ESERLERİ BABİL ÇAĞI MİTOLOJİSİ YÖNETİMİ VE ŞEHİR DOKUSU ANLATILACAK
Zorunlu Ders SAN1006 TÜRK İSLAM MİTOLOJİ 2 0 4
MİTOLOJİ NEDİR MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİNİN İÇERİĞİ VE KAYNAKLAR MİTOS RİTÜEL VE TARİHİ GERÇEKLERİN AYRIMSANMASI VE TANIMI ORTAK NOKTALARININ TESPİTİ VE KÜLTÜREL MİRAS ÇERÇEVESİNDE ORTAK MİTOSLARIN TANINMASI TARİHİ COĞRAFİK SINIRLILIK DAHİLİNDE ASYA VE ÖN ASYA UYGARLIKLARINA AİT MİTOLOJİK OLUŞUMLAR SANAT TARİHİ AÇISINDAN YOĞUN OLARAK ASYA MISIR VE KLASİK YUNAN MİTOLOJİSİNİN DETAYLI TANITIMI VE İKONOGRAFİK ÇÖZÜMLEMESİ YAPILACAKTIR
Zorunlu Ders SAN1008 OSMANLI TÜRKÇESİ II 2 0 4
OSMANLI TÜRKÇESİ İLE YAZILMIŞ ESERLERİN OKUNMASI
Zorunlu Ders SAN1010 İLKÇAĞ TARİHİ VE MEDENİYETİ II 2 0 4
MEDENİYET VE KÜLTÜR KAVRAMLARI ÜZERİNDE DURULARAK İLKÇAĞ MEDENİYETLERİ İFADESİNDEN NE ANLAŞILMASI GEREKTİĞİ ELE ALINIR TARİHİN BİR BÜTÜN OLDUĞU FİKRİNDEN YOLA ÇIKILARAK İLKÇAĞDA KURULAN MEDENİYETLERİN BİRBİRİYLE ETKİLEŞİM ALANLARI İLE KÜLTÜR DEĞİŞİMLERİNİN MEDENİYETİN İLERLEMESİNE OLAN KATKISI VURGULANIR İLK ÇAĞDA MEDENİYETİ ORTAYA ÇIKARTAN YERLEŞME ALANLARI İLE YERLEŞİK TOPLUMLARIN KİMLER OLDUĞU HAKKINDA BİLGİ VERİLİR ÖNCELİKLE MEZOPOTAMYA MISIR VE ANADOLUDA MÖ 3000LERDEN İTİBAREN GÖRÜLMEYE BAŞLANAN BÜYÜKÇE KÖY YERLEŞMELERİNDE DİNİ VE SİYASİ YAPI HAKKINDA BİLGİ VERİLDİKTEN SONRA BU KÖYLERDE GELİŞEN İŞ BÖLÜMÜ VE SİYASİ OLUŞUMLARIN ÖZELLİKLERİ ANLATILIR
Zorunlu Ders SAN1012 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM 2 2 3
TÜRKÇE
Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SAN2001 BATI SANATI I 3 0 5
RESİM HEYKEL MİMARİ MİMARİ PLASTİK ÖRNEKLERİ ELE ALINARAK ANLATILACAKTIR
Zorunlu Ders SAN2003 İSLAM ÖNCESİ TÜRK SANATI 3 0 5
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABUL ETMEDEN ÖNCEKİ DÖNEMLERDEKİ YAPTIKLARI SANAT ESERLERİ VE MİMARİ YAPILARI İNCELENECEKTİR.
Zorunlu Ders SAN2005 TÜRK SANATI VE ARKEOLOJİSİ I 3 0 5
TÜRK SANATININ ASYA KÖKENİ VE İSLAMİYETTEN ÖNCEKİ KAYNAKLARI İLE GELİŞİMİ ÜZERİNDE DURULARAK ASYADA YAPILAN KAZI VE ARAŞTIRMALAR HAKKINDA BİLGİ VERİLMEKTEDİR
Zorunlu Ders SAN2007 İSLAM SANATI I 3 0 5
İSLAMIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ERKEN İSLAM DÖNEMİ MİMARİSİNİN TANITIMI
Zorunlu Ders SAN2009 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE KAZI TEKNİKLERİ I 2 0 5
YERLEŞİMLERDE VE YAPILARDA UYGULANAN FARKLI YÖNTEMLER ANLATILIR. TEKNOLOJİK ARAÇ VE GEREÇLER PROJE PLANLAMA VERİ TOPLAMA BELGELEME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ ÖRNEKLERLE ÖĞRETİLİR TÜRKİYEDEKİ SANAT TARİHİ KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARININ GELİŞİMİ VE DEVAM EDEN KAZI ÇALIŞMALARI ANLATILIR
Zorunlu Ders SAN2011 TEKNİK RESİM RÖLÖVE I 2 2 5
SANAT TARİHİ ALANI İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ BİR TEKNİK RESİM PROGRAMI UYGULANMAKTADIR ÖĞRENCİLERE SANAT TARİHİ OBJELERİNİN VEYA ONLARA YAKIN OBJELERİN İKİ VE ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNÜŞLERİ İLE İLGİLİ ALIŞTIRMALAR YAPTIRILIR
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SAN2002 BATI SANATI II 3 0 5
RESİM HEYKEL MİMARİ MİMARİ PLASTİK ÖRNEKLERİ ELE ALINARAK ANLATILACAKTIR
Zorunlu Ders SAN2004 ANADOLU ÖNCESİ TÜRK İSLAM SANATI 3 0 5
TÜRK MİMARİSİNİN ANADOLUDAN ÖNCEKİ KÖKENİ KARAHANLILARDAN BAŞLAYARAK SAFEVİ DEVRİNİN SONUNA KADARKİ MİMARİ GELİŞMELERLE BİR BÜTÜN OLARAK ÖRNEKLERİYLE BİRLİKTE ELE ALINMAKTADIR.
Zorunlu Ders SAN2006 TÜRK SANATI VE ARKEOLOJİSİ II 3 0 5
TÜRK SANATININ ASYA KÖKENİ VE İSLAMİYETTEN ÖNCEKİ KAYNAKLARI İLE GELİŞİMİ ÜZERİNDE DURULARAK ASYADA YAPILAN KAZI VE ARAŞTIRMALAR HAKKINDA BİLGİ VERİLMEKTEDİR
Zorunlu Ders SAN2008 İSLAM SANATI II 3 0 5
10 YY DAN İTİBAREN BAŞLICA İSLAM DEVLETLERİNİN MİMARİSİNİN VE ETKİLEŞİMLERİNİN TANITILMASI
Zorunlu Ders SAN2010 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE KAZI TEKNİKLERİ II 2 0 5
YERLEŞİMLERDE VE YAPILARDA UYGULANAN FARKLI YÖNTEMLER ANLATILIR. TEKNOLOJİK ARAÇ VE GEREÇLER PROJE PLANLAMA VERİ TOPLAMA BELGELEME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ ÖRNEKLERLE ÖĞRETİLİR TÜRKİYEDEKİ SANAT TARİHİ KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARININ GELİŞİMİ VE DEVAM EDEN KAZI ÇALIŞMALARI ANLATILIR
Zorunlu Ders SAN2012 TEKNİK RESİM RÖLÖVE II 2 2 5
SANAT TARİHİ ALANI İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ BİR TEKNİK RESİM PROGRAMI UYGULANMAKTADIR ÖĞRENCİLERE SANAT TARİHİ OBJELERİNİN VEYA ONLARA YAKIN OBJELERİN İKİ VE ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNÜŞLERİ İLE İLGİLİ ALIŞTIRMALAR YAPTIRILIR
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SAN3001 TÜRK RESİM SANATI I 3 0 5
TÜRK RESİM SANATININ KÖKLERİ BATI ANLAYIŞINDAKİ ESERLERİN DOĞUŞU VE GELİŞMESİ İLE BAŞLICA SANATÇILAR VE EKOLLERE AİT BİLGİLER VERİLECEKTİR
Zorunlu Ders SAN3003 ANADOLU SELÇUKLULARI VE BEYLİKLERİ SANATI I 3 0 5
ANADOLUDA SELÇUKLU ÖNCESİ KURULAN BEYLİKLER VE BUNLARA AİT ESERLERİN TANITILMASI ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ MİMARİSİNİN GELİŞİM SÜRECİNİ BU SANATIN OLUŞMASINDA ROL OYNAYAN İÇ VE DIŞ FAKTÖRLERLE BİRLİKTE BİR BÜTÜN OLARAK MİMARİ AÇIDAN ELE ALIR
Zorunlu Ders SAN3005 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI I 3 0 5
TÜRK EL SANATLARI KAPSAMINDA HAT TEZHİP CAM AHŞAP VE MADEN SANATLARININ TANIMLANMASI ESERLERİN İŞLEVLERİ VE KULLANIM ALANLARI GENEL ANLAMI İLE YÜZEY ARAŞTIRMALARI VE BİLİMSEL KAZILAR SONUCU ORTAYA ÇIKARTILAN ESERLERİN YAZILI KAYNAKLARIN DESTEĞİ İLE TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDEKİ BAŞLANGIÇ NOKTALARI
Seçmeli Ders SAN3007 EPİGRAFİ 3 0 5
EPİGRAFİNİN TANIMI ÖNEMİ SANAT TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ KİTABELERDEKİ YAZI TÜRLERİ KİTABELERİN OKUNMASI VAKFİYELERİN VE TARİHİSANATSAL ARŞİV BELGELERİNİN OKUNUP YORUMLANMASI
Seçmeli Ders SAN3009 BİZANS SANATI I 3 0 5
ANADOLUDA BİZANS SANATININ BÖLGELERE GÖRE YAYILIMI VE ÖRNEKLERİ VE BU ÖRNEKLERİN ÜSLUP TARİHLENDİRME VE DEĞERLENDİRMELERİ BİZANS MİMARLIĞININ BÖLÜMLERİ MİMARLIK YAPITLARININ DÖNEMLERE GÖRE PLAN TİPLERİNİ SOMUT ÖRNEKLERLE İNCELEMELERİ.
Seçmeli Ders SAN3011 SANAT VE ESTETİK 3 0 5
SANAT FELSEFESİ SANAT VE ESTETİK KONUSUNDA TEMEL KAVRAMLAR KİŞİLERİN ZİHİNSEL DUYGUSAL VE DEĞİŞİMSEL GELİŞİMİNDE SANATIN VE SANAT EĞİTİMİNİN YERİ VE ÖNEMİ ANLATILIR
Seçmeli Ders SAN3013 ETNOGRAFYA VE HALKBİLİMİ I 3 0 5
HALKBİLİMİNİN TANIMI İNCELEME ALANI AMACI KONULARI DİĞER BİLİMLERLE ÖZELLİKLE SANAT TARİHİ İLE İLİŞKİSİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ HAKKINDA BİLGİ VERİLECEKTİR
Seçmeli Ders SAN3015 ARKEOMETRİ I 3 0 5
BİLİMSEL ANALİZLERİN ANTİK TEKNOLOJİLER VE O DÖNEMDE KULLANILAN OBJELERİN OLUŞTUĞU MALZEMELERİN NİTELİKLERİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER VERİLEREK ARKEOMETRİNİN METOTLARI ÜZERİNDE DURULACAKTIR.
Seçmeli Ders SAN3017 BİZANS RESİM SANATI 3 0 5
BİZANS RESİMİNİN YAPIM TEKNİKLERİNE GÖRE GRUPLANDIRILMASI MOZAİK YAPIM TEKNİĞİ MOZAİK RESMİNİN GENEL TARİHÇESİ İSTANBULDAKİ MOZAİK RESİM ÖRNEKLERİ ANADOLUDAN MOZAİK RESİM ÖRNEKLERİ ANADOLU DIŞINDAN MOZAİK RESİM ÖRNEKLERİ MOZAİK RESİMLERİN İKONOGRAFİSİ ÜSLUP ÖZELLİKLERİ ANLATILACAKTIR
Seçmeli Ders SAN3019 ÇAĞDAŞ SANAT I 3 0 5
RÖNESANS DÖNEMİ BU DÖNEM KAPSAMINDA AVRUPA ÜLKELERİNDE GÖRÜLENLER RESİM HEYKEL MİMARİ MİMARİ PLASTİK ÖRNEKLER RÖNESANS DÖNEMİ AVRUPASINDA SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPI ANLATILIR
Seçmeli Ders SAN3021 ORTAÇAĞ TÜRK SANATI VE ÇEVRE KÜLTÜRLER 3 0 5
XX
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SAN3002 TÜRK RESİM SANATI II 3 0 5
TÜRK RESİM SANATININ KÖKLERİ BATI ANLAYIŞINDAKİ ESERLERİN DOĞUŞU VE GELİŞMESİ İLE BAŞLICA SANATÇILAR VE EKOLLERE AİT BİLGİLER VERİLECEKTİR
Zorunlu Ders SAN3004 ANADOLU SELÇUKLULARI VE BEYLİKLERİ SANATI II 3 0 5
ANADOLUDA SELÇUKLU ÖNCESİ KURULAN BEYLİKLER VE BUNLARA AİT ESERLERİN TANITILMASI ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ MİMARİSİNİN GELİŞİM SÜRECİNİ BU SANATIN OLUŞMASINDA ROL OYNAYAN İÇ VE DIŞ FAKTÖRLERLE BİRLİKTE BİR BÜTÜN OLARAK MİMARİ AÇIDAN ELE ALIR
Zorunlu Ders SAN3006 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI II 3 0 5
TÜRK EL SANATLARI KAPSAMINDA HAT TEZHİP CAM AHŞAP VE MADEN SANATLARININ TANIMLANMASI ESERLERİN İŞLEVLERİ VE KULLANIM ALANLARI GENEL ANLAMI İLE YÜZEY ARAŞTIRMALARI VE BİLİMSEL KAZILAR SONUCU ORTAYA ÇIKARTILAN ESERLERİN YAZILI KAYNAKLARIN DESTEĞİ İLE TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDEKİ BAŞLANGIÇ NOKTALARI
Seçmeli Ders SAN3008 MODERN TÜRK DÜNYASINA BAKIŞ 3 0 5
TÜRK DÜNYASININ GÜNÜMÜZ SANAT VE EDBİŞYATI İLE DİLLERİNE YÖNELİK BİLGİLER VERİLECEKTİR
Seçmeli Ders SAN3010 BİZANS SANATI II 3 0 5
ANADOLUDA BİZANS SANATININ BÖLGELERE GÖRE YAYILIMI VE ÖRNEKLERİ VE BU ÖRNEKLERİN ÜSLUP TARİHLENDİRME VE DEĞERLENDİRMELERİ BİZANS MİMARLIĞININ BÖLÜMLERİ MİMARLIK YAPITLARININ DÖNEMLERE GÖRE PLAN TİPLERİNİ SOMUT ÖRNEKLERLE İNCELEMELERİ.
Seçmeli Ders SAN3012 TÜRK SANATINDA MAHALLİ USLUPLAR 3 0 5
TÜRK SANATINDA GÖRÜLEN YEREL VE BÖLGESEL ÖZELLİKTEKİ MİMARİ YAPILARIN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Seçmeli Ders SAN3014 ETNOGRAFYA VE HALKBİLİMİ II 3 0 5
ETNOĞRAFİK MALZEMEYİ TANIMA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME YAPMAK GÜNLÜK KULLANIM EŞYALARI MADENİ EŞYALAR TANITILACAK.
Seçmeli Ders SAN3016 ARKEOMETRİ II 3 0 5
BİLİMSEL ANALİZLERİN ANTİK TEKNOLOJİLER VE O DÖNEMDE KULLANILAN OBJELERİN OLUŞTUĞU MALZEMELERİN NİTELİKLERİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER VERİLEREK ARKEOMETRİNİN METOTLARI ÜZERİNDE DURULACAKTIR.
Seçmeli Ders SAN3018 METİN İNCELEME VE YAYIN ELEŞTİRİSİ 3 0 5
SANAT TARİHİ ALANINDA YAYINLANMIŞ YAYINLARIN İNCELENMESİ VE BU ESERLERE ELEŞTİREL GÖZLE DEĞERLENDİRİLMESİ.
Seçmeli Ders SAN3020 ÇAĞDAŞ SANAT II 3 0 5
RÖNESANS DÖNEMİ BU DÖNEM KAPSAMINDA AVRUPA ÜLKELERİNDE GÖRÜLENLER RESİM HEYKEL MİMARİ MİMARİ PLASTİK ÖRNEKLER RÖNESANS DÖNEMİ AVRUPASINDA SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPI ANLATILIR
Seçmeli Ders SAN3022 FOTOĞRAFÇILIK 3 0 5
XX
Seçmeli Ders SAN3024 SANAT FELSEFESİ 3 0 5
XX
Seçmeli Ders SAN3026 BİZANS EL SANATLARI 3 0 5
XX
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SAN4000 BİTİRME TEZİ 0 2 5
ÖĞRENCİLERİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİ KULLANMA BECERİLERİNİ PEKİŞTİRMEK İÇİN İLGİ DUYDUKLARI KONULARDA BİTİRME TEZİ HAZIRLATILMAKTADIR.
Zorunlu Ders SAN4001 OSMANLI SANATI I 3 0 5
14 YÜZYIL OSMANLI MİMARİSİNE GİRİŞ ERKEN DEVİR MİMARİ ESERLERİNİN DİĞER ANADOLU BEYLİKLERİ ESERLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI VE TANITILMASI. OSMANLI MİMARİSİNDE 16YY ESERLERİNDEN BAŞLAYARAK KLASİK DÖNEM VE SİNAN DEVRİ SİNANIN HAYATI ESERLERİ VE ÜSLUBU GEÇ KLASİK DÖNEM XVII YY MİMARLIK UYGULAMALARI VE SANATÇILAR ANLATILMAKTADIR
Seçmeli Ders SAN4003 TÜRK ÇİNİ VE SERAMİK SANATI 3 0 5
ANADOLUDA SELÇUKLU DEVRİ ÇİNİ VE SERAMİK SANATI ÇİNİ TEKNİKLERİ VE MERKEZLERİ ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİNDE ÇİNİNİN SÜSLEME ÖGESİ OLARAK KULLANILDIĞI YAPI ÖRNEKLERİ BEYLİKLER DEVRİ ÇİNİ VE SERAMİK SANATI BEYLİKLER DEVRİ MİMARİSİNDE ÇİNİLİ ESERLER BEYLİKLER DEVRİ SERAMİK ÖRNEKLERİ OSMANLI ÇİNİ VE SERAMİK SANATI OSMANLI MİMARİSİNDE KULLANILAN ÇİNİLİ ESERLER TANITILACAKTIR
Zorunlu Ders SAN4005 MÜZEOLOJİ I 3 0 5
MÜZE KAVRAMI NEDİR TARİHİ SÜREÇ İÇİNDE BAŞLANGICI VE GELİŞİMİ GÜNÜMÜZDE BİR BİLİM DALI OLARAK ELE ALINMASI KOLEKSİYONCULUK MÜZE KOLEKSİYONLARININ BELİRLENMESİ KOLEKSİYONLARIN MÜZE SINIFLANDIRILMASINDA KULLANILMASI YURTİÇİ VE YURTDIŞI MÜZELERİNİN KOLEKSİYONLARININ İNCELENMESİ MÜZELERİN AMAÇLARI NEDİR
Seçmeli Ders SAN4009 TÜRK SANATINDA MOTİF VE SEMBOLLER 3 0 5
TÜRK MİMARİSİNDE GÖRÜLEN GEOMETRİK VE BİTKİSEL MOTİFLER İLE SEMBOLLERİN ANLAMLARI VE KULLANILIŞ ŞEKİLLERİ.
Seçmeli Ders SAN4011 MESLEKİ YABANCI DİL 3 0 5
SANAT TARİHİ ALANINDAKİ YABANCI DİLDE YAZILAN YAZI VE METİNLERİN TERCÜME EDİLMESİ.
Seçmeli Ders SAN4013 NÜMİZMATİK 3 0 5
NUMİZMATİK NEDİR İLGİLİ TERİMLER SİKKENİN İCADINDAN ÖNCEKİ PARA BİÇİMLERİ VE TİCARET SİKKENİN TANIMI VE İCADI SİKKE METALİ VE BİRİMLER DARPHANELER TİPLER VE YAZILAR SİKKE VE SANAT NUMİSMATİK ARAŞTIRMALARI YÖNTEMLERİ.
Seçmeli Ders SAN4015 BATILILAŞMA DÖNEMİ OSMANLI SANATI 3 0 5
BATI ETKİLİ ÜSLUPLAR TÜRK BAROK VE ROKOKOSU AMPİR VE NEOGOTİK ÜSLUP ÖRNEKLERİ YAPI ÖRNEKLERİ İLE ANLATILIR
Seçmeli Ders SAN4017 TÜRK MİNYATÜR SANATI 3 0 5
İSLAM RESİM SANATI KAVRAMI SİYASAL VE KÜLTÜREL ÇERÇEVE TASVİR YASAĞI TARİHİ KAYNAKLAR YORUMLAR ERKEN İSLAM TASVİR ÖRNEKLERİ TÜRK MİNYATÜR SANATI GELENEK SORUNLAR İKONOGRAFİK İNCELEME VE SORUNLARI
Seçmeli Ders SAN4019 UYGARLIK TARİHİ 3 0 5
PALEOLİTİK VE EPİPALEOLİTİK DÖNEM AVCI TOPLAYICI TOPLULUKLAR VE KÜLTÜRLER NEOLİTİK DÖNEM YERLEŞİMLERİ VE KÜLTÜRLERİ AKERAMİK YERLEŞİMLER TANITILACAKTIR
Seçmeli Ders SAN4021 KİTAP SANATLARI I 3 0 5
XX
Seçmeli Ders SAN4023 İŞARET DİLİ 3 0 5
XX
Seçmeli Ders SAN4025 GİRİŞİMCİLİK 4 0 5
X
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SAN4002 OSMANLI SANATI II 3 0 5
SİNAN SONRASI OSMANLI MİMARİSİNİ GELİŞİMİ VE İLK BATILI ETKİLERİN GÖRÜLDÜĞÜ 18 YY YAPILARI TANITILACAKTIR
Seçmeli Ders SAN4004 TÜRK DOKUMA SANATI 3 0 5
TÜRK HALI SANATININ KAYNAKLARI TARİHÇESİ VE HALI DOKUNAN YÖRELER DOKUMA TEZGAHLARI KULLANILAN MALZEMELER YÜN VE İPLİKLERİN HAZIRLANMASI KÖK VE ANİLİN BOYALAR DOKUMA ALETLERİ VE TEKNİKLERİ
Zorunlu Ders SAN4006 MÜZEOLOJİ II 3 0 5
TOPLUMSAL BİR KURUM OLAN MÜZELERİN İŞLEVLERİ MÜZE ESERLERİNİN KORUNMASI BELGELENMESİ SERGİLENMESİ NASIL GERÇEKLEŞMEKTEDİR ESERLERİN EĞİTİMSEL AMAÇLI KULLANIMLARI
Seçmeli Ders SAN4010 TÜRK MİMARİSİNDE FİGÜRLÜ BEZEME 3 0 5
TÜRK MİMARİSİNDE GÖRÜLEN FİGÜRATİF BEZEMELERİN SEMBOLİK ANLAMLARI VE KULLANILIŞ ŞEKİLLERİ TANITILACAK.
Seçmeli Ders SAN4012 SANAT ELEŞTİRİSİ 3 0 5
SANAT DALLARI ALANINDA ELEŞTİRİYE GİRİŞ SANAT ESERLERİ VE ELEŞTİRİSİ PLASTİK SANATLAR VE ELEŞTİRİSİ SANAT ELEŞTİRİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Seçmeli Ders SAN4014 NİĞDE VE ÇEVRESİ KENTLEŞME SORUNLARI 3 0 5
NİĞDE VE ÇEVRESİNDEKİ ÇARPIK KENTLEŞMEYE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ HAVA SU TOPRAK KİRLİLİĞİ VB SORUNLARIN İNCELENMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ALTERNATİF GÖRÜŞLER.
Seçmeli Ders SAN4016 20.YÜZYIL TÜRK SANATI 3 0 5
20. YÜZYIL SONU TÜRK MİMARLIĞININ GELİŞİM DEĞİŞİM VE UYGULAMALARININ YAPILAR BAZINDA ELE ALINIP İNCELENMESİ
Seçmeli Ders SAN4018 TÜRK MİMARİSİNDE SU YAPILARI 3 0 5
TÜRK MİMARİSİNDE GÖRÜLEN HAMAM ÇEŞME SEBİL KÖPRÜ GİBİ YAPILARIN ÖRNEKLER IŞIĞINDA TANITILACAKTIR
Seçmeli Ders SAN4020 MODERN ŞEHİRCİLİK VE TARİHİ KENT DOKUSU 3 0 5
MODERN ŞEHİRCİLİĞİN GETİRMİŞ OLDUĞU YENİLİKLER VE SORUNLARTARTIŞILACAKKENT DOKULARININ KORUNMASINA YÖNELİK FİKİRLER ÜRETİLECEK TABİAT VE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA KANUNU HAKKINDA BİLGİ VERİLECEK
Seçmeli Ders SAN4022 KİTAP SANATLARI II 3 0 5
XX