Program Çıktıları

Bölümün Program Çıktıları

 

1.     Sanat Tarihinin temel sorunları hakkında bilgi ve bilinç sahibi olmak, bu bilgileri zamanımızda ortaya çıkan güncel sorunları çözecek biçimde uyarlayabilmek.

2.     Sanatın çeşitli alanları ile ilgili temel bilgi sahibi olma; insan elinden çıkmış ürünleri Sanat Tarihi açısından ele alma ve ifade etme yeteneğini geliştirme.

3.     Çeşitli kültürlerin ve sanatların çeşitli alanları ve sanatsal faaliyetleri hakkında bilinçli, işlenmiş, tutarlı, görüş ve bilgi sahibi olma.

4.     En geniş anlamıyla tarihsel çevreyi bir bütünsellik içerisinde kavrayabilir.

5.     Malzemelerin çeşitleri bakımından tespiti için farklı tarihleme yöntemlerini kullanır.

6.     Güncel sorunları araştırarak geçmiş ve bugün arasında ilişki kurabilme ve geleceğe dair kestirimlerde bulunma.

7.     Sanat ve teknoloji ürününün ayrımına vararak ait olduğu tarihsel kesitlere göre değerlendirebilme.

8.     Mimari yapılardan küçük objelere kadar, geniş bir alanda uygulayıcılar için aydınlatıcı rapor yazabilir.

9.     Mimari tarzları ve yapıların hüviyetlerini belirleyebilir.

10.   Sanat eserlerini, kültürlerin yaşadığı coğrafya, dönemin yaşam ve düşünce tarzları ile eserin vasıfları ile ilişkilendirerek tanımlayabilir.

11.   Toprak altında kalmış ortaçağ eserlerinin gün ışığına çıkarılabilmesi için edindiği yöntem ve becerileri alana uygulayabilir.

12.   Kültür varlıkları üzerinde yer alan kitabeleri okuyabilir ya da farklı disiplinlerden yardım alarak çözümleyebilir.

13.   Eserlerin müze gibi ortamlarda sergilenmesine yönelik çağdaş yöntemleri araştırabilir ve uygulayabilir.

14.   Kültür varlıklarının koruma ve onarımı ile ilgili edindiği bilimsel yaklaşımı günümüz gereksinimler doğrultusunda uygulayabilir.

15.   Temel düzeyde bilgisayarda çizim yapabilir ve yazılım teknolojilerini kullanabilir.

Son Güncelleme Tarihi:21.11.2017