Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

  1. Mesleğe yönelik sorunları anlayıp çözme yeteneği
  2. İnterdisipliner çalışma becerisi
  3. Özgüven ve kanaatleri savunma
  4. Mesleğe yönelik çözüm arayışlarını değerlendirme bilgisi edinerek bilgiyi kullanabilme yeteneğine sahip olmak


Genel Yetkinlikler

  1. Mesleğe ilişkin temel bilgi,
  2. Öğrenim alanına ilişkin temel bilgi
  3. Disiplinler arası takımlarla çalışma becerisi
  4. Bilgiyi uygulamada kullanabilme yeteneği
Son Güncelleme Tarihi:14.02.2020