Genel Bilgi

Genel Bilgi

Niğde Üniversitesinin (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi) kurulmasından kısa bir süre sonra 1995 yılında Prof. Dr. Beyhan KARAMAĞARALI tarafından Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü adı altında kurulmuştur. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan ilk bölümlerden olan bölümümüzün adı 2010 yılında Sanat Tarihi Bölümü olarak değiştirilmiştir.

Sanat Tarihi Bölümünün Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir programdır. Bir AKTS, öğrencinin her yarıyıl için 30 saatlik iş yükünü ifade eder. Bölümümüz 1 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi,  2 Araştırma Görevlisi’nden oluşan genç, dinamik ve yetkin akademik kadroya sahiptir. Programda, lisans öğrencilerinin Temel Bilgisayar, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi gibi derslerin yanı sıra Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Mitoloji, İlkçağ Tarihi ve Medeniyeti gibi Sanat Tarihine temel teşkil eden derslerle programa uyum sağlamaları için zemin hazırlanır. İkinci sınıfta, Bilimsel Araştırma ve Kazı Teknikleri, Teknik Resim ve Rölöve gibi uygulama içerikli derslerin yanı sıra Batı Sanatı, İslam Öncesi Türk Sanatı, İslam Sanatı, Türk Sanatı ve Arkeolojisi gibi meslek derslerini alırlar. Üçüncü sınıfta Türk Resim Sanatı, Anadolu Selçukluları ve Beylikleri Sanatı, Geleneksel Türk El Sanatları dersleri ile temellerini öğrenmeyi tamamlayan öğrenciler, dördüncü sınıfta Osmanlı Sanatı, Türk Çini ve Seramik Sanatı,  Müzeoloji gibi derslere ek olarak lisans tez çalışmalarına başlarlar. Dördüncü yılın sonunda hazırlamış oldukları Lisans Tez'ini başarıyla savunan öğrenciler programdan "Sanat Tarihçisi" ünvanıyla mezun olurlar. 

Son Güncelleme Tarihi:14.02.2020