Türk Dünyası Araştırmacıları Bakü’de Buluştu

Üniversitemiz ile Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi, Miftakhetdin Akmulla Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi ve Bakü Avrasya Üniversitesi ortaklığında düzenlenen VI. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu,  Bakü Avrasya Üniversitesi ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2019 tarihleri arasında Bakü’de gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılış törenine üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Bakü Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazim Hüseynli, Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gauhar Aldambergenova ve Miftakhetdin Akmulla Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörünü temsilen Doç. Dr. Salime Tahirova’nın yanı sıra Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Hikmet Babaoğlu ve Nesimi Dilbilim Enstitüsü Direktörü Möhsün Nağısoylu katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, sempozyumun açılışında yapmış olduğu konuşmasında Türk Dünyasının ortak meseleleri ve çözüm yollarını ifade ederek, 21.yy’ın ilk çeyreği tamamlanmak üzereyken küreselleşmenin doğası gereği tüm dünyanın yüz yüze olduğu konuların, Türk Dünyası’nın da üzerinde durması gereken konular olduğunu ve bilim dünyasının temsilcileri ile kurumsal olarak sorumluluk sahibi olan üniversitelerimize bu konularda ciddi görev düştüğünü belirtti.

Günümüz dünyasının hızına, devinimine ve dönüşümüne yetişebilmek için uygulanabilir ve somut çıktılı bilimsel projelere, aynı zamanda metodolojik açıdan tutarlı çözüm önerilerine ihtiyaç duyulduğunu da ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, “Türk Dünyası’nın bilim insanları bu noktada en önemli aktörlerdir, bu nedenle ortak çalışmalar, projeler ve çözüm önerileri üretmek için de çok önemli bir zemin sağlayan, VI. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu oldukça önemli bir yere sahiptir. Sempozyumun verimli sonuçlarının ülkelerimize, Türk Dünyasına ve bilim camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

VI. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumunda, 6 ülkeden 68 farklı üniversite, enstitü ve kurumdan 257 bilim insanı tarafından hazırlanan 212 bildiri sunuldu.

Sempozyum kapsamında ayrıca gelenekselleşmiş olan, “Kökümüz Bir Türküz Festivali”, ortak üniversitelerden dans ve müzik gruplarının gösterileri de yer aldı.

 

VI. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Sonunda Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

VI. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu sonunda Bakü Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazim Hüseynli tarafından sonuç bildirgesi yayınlandı. Sonuç bildirgesinde şu ifadelere yer verildi;

VI. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi, M. Akmulla Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi ve Bakü Avrasya Üniversitesi işbirliği ile Bakü Avrasya Üniversitesi ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 7 bağımsız ve özerk ülkeden yaklaşık 68 farklı üniversite, enstitü ve akademiden toplam 212 bildiriyle Sempozyum bilimsel programı gerçekleştirilmiş, yayınlanan üç ciltlik Bildiriler Kitabıyla bilimsel birikim kalıcı hale getirilmiştir. VII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu’nun ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Türkiye’nin Niğde şehrinde 18-20 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması karara bağlanmıştır.

Bugüne kadar gerçekleştirilen sempozyumlarda Türk Dünyası’nın farklı coğrafyalarındaki bilim insanları bir araya gelerek, Sempozyum çatısı altında birbirini tanıyan ortak bir bilim camiası oluşturma yolunda önemli bir mesafe katetmiştir. Sempozyumumuzla birlikte ortak ünversiteler arasındaki işbirliğimiz gelişerek çok yönlü ve çok boyutlu bir seviyeye ulaşmıştır. Ortak üniversiteler dışında da Türk Dünyası’ndaki diğer üniversiteler, bilim ve eğitim kurumları, Sempozyumumuzun oluşturduğu ortak çalışma alanlarında tanışma ve işbirliği geliştirme fırsatlarını değerlendirmektedirler.

VII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumunun Teması “Ortak Tarih Yazımı” Olarak Belirlendi

Sonuç bildirgesinde, “Tarihte eski dünya karasında geniş bir coğrafyaya yayılmış ve siyasi egemenlik sahibi olmuş olan atalarımızın bıraktığı kültürel miras, bugün bizler için siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel işbirliği yapabilmemiz için büyük fırsatlar sunmaktadır” ifadelerini  kullanan Bakü Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazim Hüseynli, “Burada biz bilim insanlarına düşen sorumluluk ise günümüz dünyasının gerçeklikleri içinde, Türk Dünyası coğrafyasındaki sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi sorunların tespit edilmesi ve bu sorunların çözümüne yönelik bilimsel çalışmaların ve projelerin hazırlanmasıdır. Böylece Türk Dünyasına dair bilimsel literatür nitelikli bir şekilde zengileşecektir. Bu bağlamda daha nitelikli çalışmaların hazırlanması amacıyla gelecek Sempozyumlarda bir sempozyum temasının olması kararlaştırılmış ve VII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu için “Ortak Tarih Yazımı” tema olarak belirlenmiştir” dedi.

Bakü Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazim Hüseynli bildirgenin devamında, beklentilerinin, bir taraftan üniversiteler tarafından atılan adımların desteklenmesi, diğer taraftan da bunun sosyal temelde daha yaygın olarak hayata geçirilmesi olduğunu önemle vurguladı. Bakü Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazim Hüseynli yayımlanan bildirgenin son kısmında, “Bu manada üniversiteler tarafından başlatılan ilişkilerin diğer alanlarda yaygınlaştırılması ve Türk devlet ve topluluklarının her alandaki işbirliği kendi refah ve kalkınmalarına vesile olacağı gibi bölge ve dünya barışına da büyük bir katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

VII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ev Sahipliğinde Gerçekleşecek

 VI. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu’na gerek maddi ve manevi, gerekse bilimsel çalışmalarıyla destek veren, ilgi gösteren herkese teşekkür eden Bakü Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazim Hüseynli, 18-20 Haziran 2020’de VII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu’na Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin ev sahipliği yapacağını aktardı ve tüm katılımcıların yine aynı yoğunlukta bu sempozyuma da katılmalarının önemli olduğunu aktardı.