Genel Bilgi

Genel Bilgi 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi El Sanatları Bölümü 2012 - 2013 eğitim-öğretim yılında ön lisans öğrencisi alarak eğitim-öğretime başlamıştır
El Sanatları Ön Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir programdır. Bir AKTS, öğrencinin her yarıyıl için 30 saatlik iş yükünü ifade eder. 5 Öğretim Görevlisinden oluşan genç, dinamik ve yetkin akademik kadroya sahiptir. Bölümümüz El Sanatları Bölümü Geleneksel El sanatları Programından oluşmaktadır.
Programda, ön lisans öğrencileri ilk yılı İngilizce, Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi gibi zorunlu derslerin yanında, El Sanatlarına Giriş,Temel Sanat Eğitimi,Desen ,Temel Dokumaya Hazırlık,Temel Tasarım,Dekoratif Yüzey Boyama,Lif ve Boya Teknolojisi,Geleneksel Nakışlar,Dekoratif Süs Eşyası Yapımı,Temel Nakış Teknikleri,Ebru, Hat,Çarpana Dokuma,Minyatür, Kumaş Tasarımı,Takı Yapım Teknikleri gibi ilgili dersleri seçerek o alana yoğunlaşırlar. İkinci yılın sonunda dersleri başarılı olarak geçen öğrenciler Programdan Teknik Eleman olarak mezun olurlar
Bölüm Öğrencilerimiz, Bilgisayarda El Sanatları Tasarımı derslerini 2013 - 2014 Eğitim Öğretim Yılından itibaren
Adobe CS6 ve Adobe illüstratör ve Photoshop programları ile günümüz teknolojisine katkı sağlayacak Sanat Tasarımcısı olarak yetiştirilecektir.
Amaç ve Hedefler
Amaç:

Geleneksel sanat yapıtlarının , Türk Toplumunun sanatsal yapısını, geçmiş değerlerini baz alarak evrensel platforma taşımak.
Kültürel değerlerimizi araştıran, sınıflandırabilen, onları tanıtabilen ve güzel sanatların plastik sanatlar alanında çağdaş yorumlara ulaşmada gereken tüm eğitimi alarak, yeni yapıtlar ortaya çıkarmak.
Türk İslam Sanatı kapsamında değerlendirilen Ebru, Hat, Minyatür, Tezhip Sanatlarının tarihsel gelişimi içerisinde.
Öğrencinin yaratıcı gücünü açığa çıkarma, araştırma, bulma, uygulama, deneme ve sonuçlandırma becerilerini estetik kaygılarla geliştirmek.
Hedef:
Çağdaş mesleki teknik eğitimin gerektirdiği niteliklere sahip, Uluslar arası platformda tercih edilen El Sanatları teknik elemanları yetiştirmektedir.
Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere EL SANATLARI TEKNİKERİ ÖNLİSANS derecesi verilecektir.
El Sanatları Bölümü Ön lisans programı 120 ECTS kredisinden oluşan 2 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan ikinci kademe (second cycle) ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "5. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "5. Düzey " yeterliliklerini sağlamaktadır.
Kabul Koşulları
Türk öğrenciler, Geleneksel El Sanatları Programına Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş sınavı YGS-4 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır. Ayrıca öğrenciler Sınavsız Geçiş Sistemine göre ÖSYM tarafından yerleştirmeleri yapılır.
Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul Prosedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.
Daha fazla bilgi için lütfen Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.
İletişim:
Uluslararası İlişkiler Ofisi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, BorYolu, Niğde, TÜRKİYE
Tel: 0 388 225 21 48
Faks: 0 388 225 23 85

E-posta: erasmus@ohu.edu.tr
Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.php
Önceki Öğrenmenin Tanınması


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Yüksekokul Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.
Program Profili
Bir milletin kültür unsuru sadece tarih, antropoloji, halk bilimi, sosyoloji vb. bilim dallarından, sadece birini esas alarak, yeterince anlaşılır şekilde ifade edilemez. Çünkü kültür unsurları tarihi süreç ile sosyal-fiziki ortam içinde oluşurlar, değişirler ve bu süreçte onu etkileyen faktörler her zaman farklılıklar gösterir.
Kuşkusuz sanatsal faaliyetler de yapıldıkları toplumların geçmişlerine tutulan bir aynadır. Toplumların sosyo-kültürel yapılarının incelenmesi ve anlaşılabilmesi için yaptıkları sanatsal faaliyetlere bakmak gerekir. Bu sanatsal faaliyetler içerisinde el sanatları da cama ayna özelliği kazandıran sır gibidir. Bu nedenle Geleneksel El Sanatları önemli bir yere sahiptir.
Sosyo-kültürel yapıların anlaşılabilmesi, derin bir sezgi gücü ve empati ile uygun metot ve tekniklerin kullanılması sonrasında mümkün olabilir. Sanatsal faaliyetlere yönelmek ve onlarla bütünleşmek insana sezgi gücü ve empati kazandırır.
Meslek Yüksekokulumuzda bulunan, Elsanatları Bölümü altında faaliyet gösteren Geleneksel El Sanatları Programı sizlere, bu dalda gelişen yeni teknolojilerle birlikte uygun metot ve teknikleri öğretmeyi, sezgi gücü ve empati kazandırmayı hedeflemektedir.
El Sanatları Bölümü ön lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde QF-EHEA: Kısa Düzey, TYYÇ’de 5. Düzey), Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazandıran programdır.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.


Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:
•ISCED Eğitim Alan Kodu: 21 - Sanat
•ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 5, Categorisi (Profili): 21, Alt Categorisi: 215 - Akademik ağırlıklı ön lisans derecesi
•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 21 – El Sanatları
•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "5. Düzey" ön lisans derecesi
Eğitim Öğretim Metodları
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Geleneksel El Sanatları Programı, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.
Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler
• Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
• Grup Çalışması
• Laboratuvar
• Okuma
• Ödev
• Proje Hazırlama
• Seminer
• Staj
• Teknik Gezi
• Web Tabanlı Öğrenme
• Uygulama
• Yerinde Uygulama
• Mesleki Faaliyet
• Sosyal Faaliyet
• Alan Çalışması
Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri
Bu bölümden mezun olanlar EL SANATLARI TEKNİKERİ ünvanı alırlar. Mezun öğrenciler Elsanatları Bölümü altında faaliyet gösteren Geleneksel El Sanatları Programı sizlere, bu dalda gelişen yeni teknolojilerle birlikte uygun metot ve teknikleri öğretmeyi, sezgi gücü ve empati kazandırmayı hedeflemektedir.
Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler
El Sanatları Bölümü Ön Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,
• ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
• 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
• 30 iş günü (8 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması
Detaylı bilgi için "Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"
Akademik İlerleme Olanakları
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak üst kademeye kabul edilmektedirler. Ayrıca ön Lisans diplomasını almaya hak kazanan öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Lisans Programlarına 3.sınıftan itibaren sınavsız kayıt hakkına sahiptirler.
Sınav Yönetmelikleri, Değerlendirme ve Not Sistemi
Geleneksel El Sanatları Programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir
• Ara Sınav
• Genel Sınavı
• Telafi Sınavı
• Ödev Değerlendirme
• Bilgisayarla Sunum Yapma
• Uygulama
Sınavlar:
Öğrencilerin, Geleneksel El Sanatları Programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.
Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen ön lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav, bir ödev içerir.
Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.
Ara sınav ve Genel sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, genel sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.
Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az% 40 ve en fazla % 60 olur.
Bir ara sınav, ödev veya genel sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.
Değerlendirme:
Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve genel) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.
Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.
Mezuniyet Koşulları:
Bir öğrencinin Geleneksel El Sanatları mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:
• Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
• 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
• 30 iş günü (8 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması
Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön lisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"
Öğretim Türü
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Programı Ön Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir


 

Son Güncelleme Tarihi:19.10.2023