Beceri ve Yetkinlikler

Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler 

1. El sanatları türlerini bilmeli ve yorumlayabilmeli.
2. Tekstil,dericilik ve bilgisayar teknolojileri ile ilişki kurabilmeli.
3. Mesleki farkındalığa sahip olunabilmeli.
4. El sanatları ürünleri ve çağdaş yorumlama süreçlerini oluşturabilmeli, savunabilmeli.
5. Mesleki problemler ve güçlükler karşında çözüm önerileri geliştirebilmeli.

Genel Yetkinlikler

1. El sanatlarına ilişkin temel bilgi birikimi.
2. El sanatları eğitimsürecine ilişkin temel bilgi.
3. Diğer disiplinlerle çalışma becerisi.
4. Teorik ve uygulama edinimlerini, çalışmalarda kullanma.
5. Çözüm yollarını uygulama becerisi.


Son Güncelleme Tarihi:19.10.2023