GZFT Analizi

Gzft Analizi

Güçlü Yanlar
1.  Gerekli öğretim elemanı kadrosunun bulunması
2.  Öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarının bulunması
3.  El sanatları bölümleri ile halıcılık ve kilimcilik programlarının ülke genelinde sayılarının az olması,
4.  Ülkemiz genelinde, halı ve kilim üretiminin yaygın olması
5.  Takım çalışmalarının rahatlıkla yapılabilecek olması
6.  Yöresel özelliklerin bölümün işlevselliğini arttırması yönündeki etkileri

Zayıf Yanlar


1.  Yayın sayısının yetersizliği
2.  Tasarım süreçlerinde kullanılan bilgisayar programlarının olmaması
3.  Proje geliştirme sayısının yetersizliği
4.  Erasmus döngüsünün sağlanamamış olması


Fırsatlar

1.  Üniversite sanayi işbirliğini geliştirebilecek işletmelerin olması

2.  Yöresel el sanatlarının çeşitliliği

3.  Bölüm içerisinde huzur,güven unsurlarının eğitime olan yararlı etkileri 

4.  Diğer bölümlerle ve programlarla olan sosyal iletişimin güçlü olması
5.  Diğer üniversitelerin ilgili bölümleriyle işbirliği yapabilecek yeterlilik.

Tehditler
1.  Öğretim üyelerinin gelmemesi
2.  Bölümün AB standartlarında yapılanmasının tamamlanamamış olması
3.  Bölüme Erasmus aracılığıyla öğrenci gelmemesi

Son Güncelleme Tarihi:19.10.2023