Yayınlar

1.TÜRLÜ.A. “Niğde Halılarının Bölgesel Sanatsal ve Teknik Özellikleri” 1.Hereke Halı

Kongresi 23-24 Eylül 2005

2.TÜRLÜ.A.“ Niğde Yöresinde Zamanın Gerçek Tanığı Halılarımız” Sözlü Bildiri,

Niğde Üniversitesi Bor Halil Zöhre Ataman MYO, Niğde Tekstil Sempozyumu

Bildiriler Kitabı, s.40-49 Niğde Tekstil Sempozyumu. 4-6 Haziran 2008

3. TÜRLÜ.A, KIZILKAYA .H.T “Türklerde İslamiyet Öncesi Sosyal Ve

Kültürel Yaşam İçinde Süsleme Amacıyla Kullanılan Motifler Ve Özellikleri” Poster

Bildiri Niğde Üniversitesi Bor Halil Zöhre Ataman MYO, Niğde Tekstil Sempozyumu

Bildiriler Kitabı, s.40-49 Niğde Tekstil Sempozyumu. 4-6 Haziran 2008

4 .TÜRLÜ .A.“ Geleneksel el Zanaatları’ndan Anadolu 20. Yüzyıl Taşpınar Halıları”

Halı Sektör Dergisi Yıl :2 Sayı :9 Kasım 2005 s81

5 .TÜRLÜ.A. “Ata Mirası Halılarımız” Tekstil Vizyon Degisi 2005 Sayısı (sayfa 122

123)

6 .TÜRLÜ.A.”El Emeği Göz Nuru Halılarımız” Niğde Gelişim Dergisi Sayı 9 Mart 2007

(Sayfa 24-28 )
7.TÜRLÜ.A Kınalı Ellerin Sanatı Niğde Halıları (Kitap)2014 ocak ISBN 9786054676422 

8-Bilimsel Kitap- Cumhuriyet Dönemi Türk Halıcılığı Kitabı Niğde’de Proje Kapsamında Üretilen Halılar 2020 ISBN: 9789751746962 (1. cilt)9789751746979 (2. cilt)9789751746986 (3. cilt)9789751746955 (takım) Kitap bölümü

Son Güncelleme Tarihi:19.10.2023