Genel Bilgi

Grafik Tasarımı Programı

 Grafik Tasarımı Programı 2020 - 2021 eğitim-öğretim yılında ön lisans öğrencisi alarak eğitim-öğretime başlamıştır.

Grafik Tasarımı Ön Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir programdır. Bir AKTS, öğrencinin her yarıyıl için 30 saatlik iş yükünü ifade eder. 3 Öğretim Görevlisinden oluşan genç, dinamik ve yetkin akademik kadroya sahiptir. Bölümümüz Tasarım Bölümü Grafik Tasarım Programından oluşmaktadır.

Programda, Ön Lisans öğrencileri ilk yılı İngilizce, Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi gibi zorunlu derslerin yanında,  Temel Sanat Eğitimi, Grafik Desen,  Grafik Sanat Tarihi, Perspektif, Yazı ve Tipografi, Bilgi ve İletişimi, Grafik Tasarım, İllüstrasyon, Marka ve Yönetimi dersleriyle programa alışmaya başlarlar. İkinci sınıfta ileriye yönelik çalışacakları alanla ilgili dersleri seçerek o alana yoğunlaşırlar. İkinci yılın sonunda dersleri başarılı olarak geçen öğrenciler  Grafik Tasarımı Programdan “Yardımcı Grafiker” olarak mezun olurlar.

Bölüm Öğrencilerimiz;

Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım (Adobe CS6 ve Adobe illüstratör ve Photoshop vb.)  programları ile günümüz teknolojisine katkı sağlayacak Grafik Tasarımcısı olarak yetiştirilecektir.

Amaç ve Hedefler

Amaç:

Tasarım ve Uygulama Bilgilerini, çağdaş eğitim yöntemleriyle aktararak, ulusal ve uluslararası alanda mesleğini icra edebilen, Grafik Tasarım alanının sınırlarına giren her türlü ihtiyaca cevap verebilecek yetkinlikte, her yönüyle donanımlı Grafik Tasarımcılar yetiştirmektir. İleri teknolojiye sahip Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım (Photoshop ve İllüstratör vb.) programlarıyla buluşturulan öğrencilerimize, öğrenimleri sürecinde Grafik tasarımı alanında aktif olarak çalışma olanağı sağlamaktır.

Hedef

 • Öğrencilerin profesyonel iş yaşantısında kullanabilecekleri becerileri kazandırmak.
 • Toplumun kabul edeceği ve kullanacağı ürünleri, toplumsal boyutu dikkate alarak tasarlamak.
 • Ülkesine, topluma ve bireye karşı görev ve sorumluluklarının farkında olarak etik ve ahlaki hassasiyetlerini geliştirmek.
 • Grafik Tasarım, Fotoğraf Video, İletişim Tasarımı vb. bağlamda verilen bir üst düzeydeki eğitim için öğrencileri hazırlamak.
 • Grafik tasarımın, hayatta yer alan basım ve yayın teknolojileri, pazarlama vb. alanlarda öğrencilerin farkındalığını arttırarak sektördeki etkinliğini arttırmak.

 

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece 

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Grafik Tasarımı Önlisans “Yardımcı Grafiker” derecesi verilecektir.

Grafik Tasarımı  Ön lisans programı 120  ECTS kredisinden oluşan 2 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan ikinci kademe (second cycle) ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde  tanımlanan "5. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda,  “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "5. Düzey " yeterliliklerini sağlamaktadır.

Kabul Koşulları

Türk öğrenciler, Grafik Tasarımı Programına Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin  (ÖSYM) yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)  TYT puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.

Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul Prosedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.

Daha fazla bilgi için lütfen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.

İletişim:

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE

Tel: 0 388 225 21 48 
Faks: 0 388 225 23 85

E-posta: erasmus@ohu.edu.tr

Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı programındakilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Yüksekokul Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili

Grafik Tasarımı ön lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde QF-EHEA: Kısa Düzey, TYYÇ’de 5. Düzey), Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazandıran programdır.

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

Programın, Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre  sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

ISCED Eğitim Alan Kodu: 21 - Sanat

ISCED Program Yeterlilik  Düzeyi: 5, Categorisi (Profili): 21, Alt Categorisi: 214 - Akademik ağırlıklı ön lisans derecesi

Türkiye Yükseköğretim  Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 21 - Tasarım

Türkiye Yükseköğretim  Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "5. Düzey" ön lisans derecesi

Eğitim Öğretim Metodları

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Grafik Tasarımı Programı, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler

 • Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
 • Grup Çalışması
 • Laboratuvar
 • Okuma
 • Ödev
 • Proje Hazırlama
 • Seminer
 • Staj
 • Teknik Gezi
 • Web Tabanlı Öğrenme
 • Uygulama
 • Yerinde Uygulama
 • Mesleki Faaliyet
 • Sosyal Faaliyet
 • Alan Çalışması

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Grafik Tasarımı Programından mezun olanlar;

 1. Grafik tasarım ajanslarında,
 2. Reklam ajanslarında,
 3. Yerel, bölgesel ve ulusal gazetelerde,
 4. Çeşitli (kültürel, sektörel vb.) dergilerde,
 5. Basım işletmelerinin grafik tasarım bölümlerinde,
 6. İşletmelerin grafik tasarım birimlerinde.
 7. Kamu kuruluşlarının grafik tasarım ile ilgili birimlerinde,

istihdam edilirler.

 

Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler

Grafik Tasarımı Programı Ön Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

·         Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak

·         4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir

·         30 iş günü (8 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması

Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Akademik İlerleme Olanakları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak üst kademeye kabul edilmektedirler. Ayrıca ön Lisans diplomasını almaya hak kazanan öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Lisans Programlarına 3.sınıftan itibaren sınavsız kayıt hakkına sahiptirler.

Sınav Yönetmelikleri, Değerlendirme ve Not Sistemi

Grafik Tasarımı Programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir

·    Ara Sınav

·    Genel Sınavı

·    Telafi Sınavı

·    Ödev Değerlendirme

·    Bilgisayarla Sunum Yapma

·    Uygulama

Sınavlar:

Öğrencilerin, Grafik Tasarımı Programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.

Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen ön lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav, bir ödev içerir.

Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.

Ara sınav ve Genel sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, genel sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm ön lisans programlarındaki tüm dersler için en az% 40 ve en fazla % 60 olur.

Bir ara sınav, ödev veya genel sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

Değerlendirme:

Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve genel) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Detaylı bilgi için  “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin Grafik Tasarımı Programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

·         Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak

·         4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir

·         30 iş günü (8 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması

Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön lisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Öğretim Türü

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Grafik Tasarımı Programı Ön Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

 

Son Güncelleme Tarihi:14.08.2020