GZFT Analizi

Gzft Analizi

Güçlü Yanlar
1: Yeterli sayıda öğretim elemanı kadrosunun bulunması
2: Öğretim elemanlarının genç, dinamik ve takım olarak çalışabilme ruhuna sahip olması

3: Yeterli sayıda kaynağın bulunması
4: Yeterli bir uygulama atölyesinin bulunması
5: Programın Türkiye’de geçerli ve prestijli mesleklerden biri olması
6: Mezunların tasarım konusunda yeterliliğe sahip olması
7: Yüksekokul da ki diğer programlarla olan işbirliği imkânları

8: Takım çalışmalarının rahatlıkla yapılabilecek olması

Zayıf Yanlar
1 : Yayın sayısının azlığı

2 : Mesleki organizasyonlara ulaşmada yaşanan güçlükler

3 : Proje sayısının azlığı

4 : Takım çalışmaları sonucunda yayın yapamamak

Fırsatlar
1 : Yeterli fiziki alt yapının var olması
2 : Uyumlu bir çalışma ortamının olması
3 : Sosyal açıdan diğer programlarla olan iyi iletişim ve saygınlık
4 : Yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği yapabilecek kapasite

Tehditler
1 : Öğretim Üyesinin bulunmaması
2 : Programın Avrupa standartlarında yapılanmasının tamamlanmaması
3 : Programa Erasmus aracılığıyla yurt dışından öğrenci gelmemesi

 
Son Güncelleme Tarihi:02.01.2021