Hedefleri

Hedefler

 1. Tasarım ve tasarım uygulamaları ile ilgili teorik ve pratik bilgilere sahip olmak.
 2. Grafik tasarımı alanıyla ilişkili kaynakları tarayabilme, öğrenebilme ve öğrendiklerini uygulayabilme becerisi kazanmak.
 3. Grafik sanat tarihi hakkında bilgi sahibi olmak, bu sayede alana dair tüm süreçleri ilişkilendirebilmek.
 4. Temel tasarım ilkelerine bağlı kalarak özgün, yenilikçi ve işlevsel projeler üretmek.
 5. Tasarım sürecinde; problemi saptama, fikir üretme, çözüm bulma ve uygulama aşamalarını teknik ve bilimsel yöntemlerle hayata geçirmek.
 6. Bireysel ve grup çalışmalarında aktif, disiplinli ve uyumlu olmak.
 7. Etkili ve doğru sunum yapabilme becerisi kazanmak.
 8. Güncel gelişmeleri ve alana dair yenilikleri takip etmek.
 9. Kaynakları etkili ve verimli kullanabilmek, sürdürülebilir projeler geliştirmek.
 10. Edinmiş olduğu tüm bilgi ve becerileri diğer alanlarla ilişkilendirebilmek.
 11. Endüstriye dayalı staj eğitimleri sayesinde sektöre dair deneyimler kazanmak.
 12. Tasarım etiği ve fikir haklarına bağlı kalarak meslek ahlakı geliştirmek.
Son Güncelleme Tarihi:13.08.2020