Eğitim Amaçları


Programın Eğitim Amaçları ve Avantajları

Grafik tasarımı programı, teknik ve estetik yönden eğitilmiş, çevresini ve çağını çözümleyebilen,  görsel iletişim problemlerini çözebilecek araştırmacı ve yaratıcı potansiyele sahip, iletişim çağının dinamik yapısına uyum sağlayabilecek yetilerle donanmış, özgüvenli tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ülkenin ve toplumun gereksinimlerini de göz önünde bulundurarak tüm sektörlerin ihtiyaç duyduğu, her türlü mecraya (basılı, hareketli vb.) yönelik ürünleri (kitap, dergi, ambalaj, web sitesi, etiket vb.) tasarımın gerektirdiği kriterler doğrultusunda tasarlayarak, kullanıma sunmak temel hedefidir.

Grafik Tasarımı Programı, öğrencilerinin mezun olurken şu özellikleri kazanarak mezun olmasını hedefler;

 

  • Öğrencilerin profesyonel iş yaşantısında kullanabilecekleri becerileri kazandırmak.
  • Toplumun kabul edeceği ve kullanacağı ürünleri, toplumsal boyutu dikkate alarak tasarlamak.
  • Ülkesine, topluma ve bireye karşı görev ve sorumluluklarının farında olarak etik ve ahlaki hassasiyetlerini geliştirmek.
  • Grafik Tasarım, Fotoğraf Video, İletişim Tasarımı vb. bağlamda verilen bir üst düzeydeki eğitim için öğrencileri hazırlamak.

Grafik tasarımın yatayda yer alan basım ve yayın teknolojileri, pazarlama vb. alanlarda öğrencilerin farkındalığını arttırarak sektördeki etkinliğini arttırmak.

Son Güncelleme Tarihi:14.08.2020