Program Çıktıları

Program Çıktıları

PÇ1. Türkiye Cumhuriyeti Atatürk İlke ve İnkılaplarını ve çağdaş dünyadaki evrensel değerleri tanır, mesleki etik, sanatsal ve genel kültürel değerler konusunda yeterli bilince sahip olur.

PÇ2. Grafik Tasarımı alanı ile ilgili, temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, grafik sanat tarihi ve dönemlerini tanır.

PÇ3. Grafik Tasarımı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur.

PÇ4. Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamaları tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak yürütür ve analitik düşünme becerisine sahip olur.

PÇ5. Tema belirleyerek proje hazırlar ve etkili sunum becerisine sahip olur.

PÇ6. Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler.

PÇ7. Kültür sanat gündemini, grafik tasarımdaki eğilimleri, alanla ilgili yayınları, reklam kampanyalarını, grafik tasarım araçları ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.

PÇ8. Kurumsal kimlik kılavuzu hazırlama becerisine sahip olur

PÇ9.   Marka oluşturma, pazarlama çalışmalarını etkin bir şekilde yürütür ve girişimci ruha sahip olur.

PÇ10. Etkin görsel, yazılı ve sözlü iletişim kurar.

PÇ11. Grafik tasarımı alanının gerektirdiği bilgisayar programlarını bilir ve kullanır.

PÇ12. Grafik tasarımı süreçlerini uygun şekilde planlayarak amaca uygun şekilde gerçekleştirir.

PÇ13. Soyut düşünceyi kavramsallaştırarak nesnel hale getirir.

 

Son Güncelleme Tarihi:22.09.2021