Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
BOR MESLEK YÜKSEKOKULU - ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders ELT1001 GENEL MATEMATİK 4 0 5
Sayılar, Üslü Sayılar, Köklü Sayılar, Modüler aritmetik, ondalıklı sayılar, Cebir ve polinomlar, Oran ve orantı, denklemler, Denklemler, eşitsizlikler, Fonksiyonlar Trigonometri, Vektörler, Vektör Uzayları, Matrisler, Lineer Denklem sistemleri
Zorunlu Ders ELT1003 DOGRU AKIM DEVRE ANALİZİ 3 1 5
Doğru akımla ilgili temel kavramalar, Kirchoff akım ve gerilim yasaları, Çevre akımları ve düğüm yöntemiyle temel devre çözümleri, Kaynak dönüşümleri, thevenin, norton, süper pozisyon ve maksimum güç teoremleri ile temel devre çözümleri, DC'de güç ve enerji
Zorunlu Ders ELT1005 ELEKTRONİK MESLEK BİLGİSİ VE GÜVENLİK 2 1 5
Elektronik temeli ve güvenlik tedbirleri, Elektronik cihazlarda kullanılan güç kaynaklarını tanıyabilme, elektriksel özelliklerini kavrayabilme, bir güç kaynağı tasarımı yapabilme
Zorunlu Ders ELT1007 SAYISAL ELEKTRONİK 3 1 5
Sayısal kavramlar , Sayı sitemleri ve kodlama yöntemleri, Mantık devreleri, Mantık ifadelerinin sadeleştirilmesi, Bileşimsel devrelerin tasarlanması, Mantık devrelerinin analizi.
Zorunlu Ders ELT1009 ÖLÇME TEKNİĞİ 2 1 5
Elektriksel ve fiziksel büyüklüklerinin tanıtılması, doğru ölçülmesi, ölçü alet ve cihazlarının kullanımının öğretilmesi.
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders ELT1002 MESLEKİ MATEMATİK 2 0 4
Karmaşık sayıların tanımı, vektörel olarak gösterimi, Karmaşık sayların kartezyen formda dört işlemi,Karmaşık sayıların kutupsal ve kartezyen dönüşümleri, Karmaşık sayların kutupsal formda dört işlemi, Karmaşık sayıların mesleki alanda kullanımı, Üstel fonksiyonların özellikleri ve işlemleri, Logaritma fonksiyonunun tanımı ve Logaritma alma yöntemleri, Logaritma fonksiyonunun mesleki alanda kullanımı, Türev tanımı ve Türev alma yöntemleri, Fonksiyonlar üzerinde Türevin uygulanması, Türevin mesleki alanda kullanımı, İntegralin tanımı ve İntegral alma yöntemleri,Fonksiyonlar üzerinde İntegralin uygulanması,
Zorunlu Ders ELT1004 ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ 3 1 4
Alternatif Akım(AC) gerilim ve akımın fazör gösterim, Seri, paralel ve seri-paralel AC devreleri, Rezonans, Alternatif akımda güç ve kompanzasyon, Tek fazlı alternatif akımda güç ve enerji, Üç fazlı alternatif akımda güç ve enerji
Zorunlu Ders ELT1006 SAYISAL TASARIM 3 1 4
Flip-Flop ve çeşitleri, Flip-Flopları kullanarak devre tasarımı, Flip-Floplar ve mantık kapılarını kullanarak sayıcı devre tasarımları, kaydedici devreler.
Zorunlu Ders ELT1008 ELEKTRONİK I 3 1 5
Kısa atom bilgisi, P-N eklemli devre elemanlarının temel yapısı, özellik ve çalışma prensipleri, BJT'lerin yapısı, özellik ve polarma devreleri, FET Transistörlerin yapısı, özellik ve polarma devreleri.
Zorunlu Ders ELT1010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 1 2 4
1.İnternet ortamında iletişim kurmak 2.İnternet ortamında iş başvurusu yapmak 3.Sayısal verileri düzenlemek 4.Hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlamak
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders ELT2001 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI 2 1 3
Bilgisayar destekli devre çizim ve baskı devre şemasının çıkartılması
Zorunlu Ders ELT2003 ELEKTRONİK II 2 2 4
Differansiyel yükselteçler, İşlemsel yükselteçler, İşlemsel yükseltecin frekans ile bağlantısı, temel işlemsel yükselteç devreleri ve uygulamaları, Multivibratör ve Sinyal şekli üreticileri
Seçmeli Ders ELT2007 TIBBİ CİHAZLAR 2 1 3
Biolojik işaretleri elde etmek Biyolojik (Bio potansiyel) sinyallerini ölçmek, Hücre, Kas, Kalp ve Dolaşım Parametrelerini Kullanan Biyomedikal Cihazlarını kurmak
Seçmeli Ders ELT2009 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I 1 2 3
Çalışma konusunun belirlenmesi, ilgili konu üzerinde araştırma yapılması , yapılan araştırmaların derlenmesi , çalışmanın rapor halinde hazırlanması ve sunulması.
Seçmeli Ders ELT2011 SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER 2 1 3
Sensör, transduser ve transmitter kavramları, sinyaller ve standartları, Sıcaklık, konum, hız, basınç, yaklaşım, akış ve seviye algılayıcıları
Seçmeli Ders ELT2013 KUMANDA DEVRELERİ 2 1 3
Kumanda giriş elemanları, kumanda çıkış elemanları, elektrik motorları koruma röleleri, elektrik motorlarının kumandası, Özel devre elemanlarına giriş. Kontaktörler, manyetik ve termal devre kesiciler ve elektromanyetik elemanlar. Limit anahtarları, basınç anahtarları, zaman röleleri, termostatlar ve valfler. AC motorların kumanda ve kontrol özellikleri. Motorların çalıştırma, durdurma ve frenleme,devir yönü değişimi, düşük gerilimle yolverme teknikleri. Motor hız kontrol devrelerinin analiz edilmesi.
Seçmeli Ders ELT2015 KONTROL SİSTEMLERİ 2 1 3
Açık çevrim denetim sistemi kurma işlemini gerçekleştirmek, Kapalı çevrim denetim sistemi kurma işlemini gerçekleştirmek, Oransal(P), integral(I) ve türev(D) denetim sistemlerini kurma işlemini gerçekleştirmek
Seçmeli Ders ELT2017 EV CİHAZLARI 2 1 3
Yıkayıcı ve kurutucu cihazları tanıtmak Isıtıcı ve pişirici cihazları tanıtmak Soğutucu cihazları tanıtmak
Seçmeli Ders ELT2019 OFİS YAZILIMLARI 2 1 4
Kelime işlemci programını, Elektronik tablolama programını, sunu hazırlama programını kullanmak ve İnternet ve e-posta yönetim programlarını kullanmak
Seçmeli Ders ELT2021 İŞ GÜVENLİĞİ 3 0 2
İş güvenliğinin önemi ve gereği, İş kazaları ve hastalıklarına karşı alınması gereken güvenlik önlemler, İş güvenliği mevzuatı, İş kazalarında yapılacak hukuki işlemler
Seçmeli Ders ELT2023 MESLEK ETİĞİ 3 0 2
Etik ve ahlak kavramlarını incelemek.Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek.
Seçmeli Ders ELT2025 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 3 0 3
Sürdürülebilirlik ve kalkınma kavramları, Kalite, Standartizasyon, Malzeme ve ürün kontrolü, toplam kalite yönetimi, standart çeşitleri, Elektronik ve Elektrik Programlarındaki meslek standartları
Seçmeli Ders ELT2027 ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ 3 0 4
Elektrik motorlarının parçaları, çeşitleri, DA motorların yapısı ve çalıştırılması, Tek fazlı ve 3 fazlı Asenkron motorlar yapıları ve çalıştırılması, Adım motorları ve Servo motorlar
Zorunlu Ders ELT2029 MİKRODENETLEYİCİLER 2 1 4
Mikrodenetleyici Yapısı ve Çalışması , Giriş çıkış bağlantıları ve ayarları, 8 bitlik RISC mimari, Arduino programlama dili, Algoritmalar ve Temel Programlama Yapıları, data tipleri, değişkenler, değerler, döngüler, fonksiyon tanımlama, karakter dizileri ve stringler, dijital giriş-çıkış işlemleri, analog giriş-çıkış işlemleri, lcd ekranlar ve kullanımı, seri haberleşme uygulamaları.
Staj Dersi ELT2031 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM STAJ 0 0 4
STAJ
Seçmeli Ders ELT2033 KARİYER PLANLAMA 2 0 3
Kariyer tanımı, kariyer planlama süreci aşamaları ve özellikleri, Çalışma alanları, Doğru ve etkili iletişim becerileri, Özgeçmiş, Yurt içi ve yurt dışı kariyer olanakları, Kariyer merkezleri, Yetenek kapısı, Kariyere destek sağlayabilecek birimler, Ulusal ve uluslararası değişim programları
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders ELT2004 ARIZA ANALİZİ 2 1 3
Devre elemanlarının testi, arızalı bölge veya eleman belirleme, ileri hata arıza arama cihazları, bakım onarım kayıtları.
Zorunlu Ders ELT2006 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER 2 2 4
Programlanabilir lojik denetleyicilere giriş, yapıları, programlanması ve kumanda sistemleri kurulması ve endüstriyel uygulamalar, SCADA sistemlerinin temelleri
Seçmeli Ders ELT2008 RADYO TV TEKNOLOJİSİ 2 1 4
EM dalgalar ve radyo dalgalarının yayılım prensipleri, Modülasyon-demodülasyon kavramları, Radyo yapısı ve tamiri, CRT TV, Plasma Tv, LCD TV, LED TV, Projeksiyon TV, Uydu alıcıları, video kameraların elektronik ve yapısal özellikleri.
Seçmeli Ders ELT2010 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI II 1 2 3
Devreye ait malzemelerin belirlenmesi, baskılı devrenin hazırlanması, devrenin montajı ve testi.
Seçmeli Ders ELT2012 ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ 2 1 4
Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinin bağlantıları ve montajını, bakım ve onarımını yapmak, Geçiş kontrol sistemlerinin bağlantıları ve montajını, bakım ve onarım yapmak, Yangın algılama ve ihbar sistemleri tesisatı projesinin montaj ve bağlantılarını, bakım ve onarımı yapmak, Soygun alarm sistemleri tesisatı projesinin bağlantılarını, bakım ve onarımı yapmak
Seçmeli Ders ELT2014 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 2 1 3
Temel geometrik çizimler, Programın ana ve özel menülerini öğrenip, katman, renk ve çizgi stillerinin seçimini yaparak, kütüphanelerinden eleman taşıyabilmek, mevcut bir mimari proje üzerinden güç ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli tesisat projesini bilgisayar ortamında çizmek
Seçmeli Ders ELT2016 İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER 2 1 3
Mikrodenetleyiler ile sıcaklık, nem,mesafe ölçümleri gerçekleştirmek. TFT LCD, 5110 ekranların mikrodenetleyiciler ile sürülmesi. Servo motorlar, DC motorlar ve step motorlar ile mikrodenetleyicili sistemler tasarımı ve programlanması. Joystickler, ses tanımlama, engel tanımlama keypad uygulamaların mikrodenetleyiciler ile gerçekleştirilmesi.
Seçmeli Ders ELT2018 İLETİŞİM 3 0 2
Sözlü, sözsüz, yazılı iletişim biçimleri, Bireysel iletişim kurmak, Örgütsel iletişim kurmak
Seçmeli Ders ELT2020 ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR 2 1 5
Kuyu içi elektrik tesisatı çekmek, Kabin dışı elektrik elemanlarının montajını yapmak, Kabin içi elektrik elemanları montajı yapmak, Makine dairesi hareketli aksamların fiziksel kontrolünü yapmak, Kuyu bölgesi hareketli aksamların kontrolünü yapmak
Seçmeli Ders ELT2022 WEB TASARIMININ TEMELLERİ 3 0 3
Html kodları ile WEB sayfaları için temel işlemler yapmak Html kodları ile WEB sayfaları için gelişmiş özellikler oluşturmak Stil şablonu (CSS) yapılandırmasını gerçekleştirmek
Seçmeli Ders ELT2024 ENDÜSTRİYEL AĞLAR 3 0 2
Ağ Sisteminin Temelleri, Bilgisayar Ağlarında Kullanılan Fiziksel Elemanlar, Fiziksel Katman Ve Data Link Katmanı, İnternet Katmanı, Haberleşme Protokolleri,Seri Haberleşme, Endüstriyel Kontrol Cihazları Haberleşme Protokolleri, Haberleşme Üniteleri, Master Cihazları Haberleştirme, Master-Slave Haberleştirme
Seçmeli Ders ELT2026 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2 1 3
Araştırma yapmak, Araştırma raporu hazırlamak, Araştırmayı sunmak
Seçmeli Ders ELT2028 OPTİK ELEKTRONİK 3 0 3
Temel Kuvvetler, Işık ve Dalga boyu, Seziciler, Yayıcılar, Optik devre elemanları ve uygulamaları Lazer Üretim Teknikleri, Fiber Optik Kablo yapıları ve çeşitleri
Zorunlu Ders ELT2030 GÜÇ ELEKTRONİĞİ 2 1 4
Güç diyotları ve transistorleri, tristörler ve tristör uygulamaları, IGBT'ler, Tek Fazlı Doğrultucu devreler, Üç Fazlı Doğrultucu devreler, Bir fazlı AA kıyıcılar, Üç fazlı AA kıyıcılar, Düşürücü ve yükseltici kıyıcıları, inverterler
Staj Dersi ELT2032 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM STAJ 0 0 4
STAJ
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4