GZFT Analizi

Güçlü Yanlar

Yeterli öğretim elemanı kadrosunun bulunması,
Öğretim elemanlarının teorik ve uygulamaya hakim olmaları,
Öğrencilerin programı tercih etmelerinin yoğun olması,
Ekip çalışmalarının rahatlıkla yapılabilecek olması,
Laboratuvardaki makina teçhizatın durumu,
Gelişim ve yeniliğe açık olmak

Zayıf Yanlar

Okula ulaşımın sıkıntılı ve az olması,
Mesleki eğitimden gelen öğrencilerin sayısal becerilerinin zayıf olması,
Endüstriye dayalı eğitimde işletmelerin azlığı,
Bilimsel yayın ve Ar-Ge faaliyetlerinin yetersizliği

Fırsatlar

Sosyal açıdan diğer programlarla olan iyi iletişim,

Elektronik alanının dinamik bir dal olması,

Mezun öğrencilerin DGS ile 4 yıllık mühendislik alanına dikey geçiş yapabilme imkanlarının olması.


Tehditler

Ülke ve bölgedeki üniversite sayısında ve kontenjanlarındaki artış
Programa gelen öğrencilerin kalitesinin sürekli olarak düşmesi,
Çok sayıda vakıf ve devlet üniversitelerinin açılması ; vakıf ve devlet üniversitelerinin altyapı, olanak ve kalite rekabeti

Son Güncelleme Tarihi:07.02.2024