Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

 1. Alanı ile ilgili temel kavramlara hakim olma ve kullanabilme
 2. Alanı ile ilgili problemleri anlama ve yorumlayabilme
 3. Alanı ile ilgili problemlere çözüm üretme ve uygulamasını gerçekleştirme
 4. Alanı ile ilgili gelişmeleri takip edebilme ve yaşam boyu öğrenme bilinci
 5. Alanı ile ilgili bilişim sistemlerini kullanabilme
 6. Alanı ile ilgili  sahalardan gelen verileri toplayabilme, analiz edebilme ve değerlendirebilme
 7. Alanı ile ilgili ölçü aletlerini ve cihazlarını ve yardımcı cihazları kullanabilme


Genel Yetkinlikler

 1. Bilişim teknolojilerine hakim olma ve etkin kullanabilme becerisi
 2. Türkçe ve en az bir yabancı dilde etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
 3. Bireysel ve/veya takım çalışmalarına yatkın olma becerisi
 4. Bilgiyi uygulamaya geçirme yeteneği
 5. Sahip olduğu bilgi birikimini toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde kullanabilme yeteneği


Son Güncelleme Tarihi:01.12.2023