Eğitim Amaçları
1.Öğrenci merkezli eğitime önem vermek.
2.Teorik bilgilerini kullanarak Elektronik devreler gerçekleştirmek.
3.Elektronik bölümünde öğrencilere uygulama yapma becerileri kazandırmak.
4.Öğrencilerin Elektronik devrelerdeki kabiliyetlerini ortaya çıkarmak.
5.Elektronik devrelerdeki arızaları bulur, devreki aksayan yönleri tespit eder ,gerekli gördüğünde devre elemanlarını değiştirme becerisi kazanır.
6.Endüstriye dayalı öğrenme unsurları ile endüstride mesleğinin uygulamaları becerisi kazanmak.
Son Güncelleme Tarihi:04.08.2020