Beceri ve Yetkinlikler
Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler
  1. Mesleğe özgü alet kullanabilme yeteneği
  2. Her türlü arazi şartlarında çözüm bulma becerileri 
  3. Arazi ölçme teknikleri 
Genel Yetkinlikler
  1. Tapu ve Kadastro konusunda genel bilgilere sahip olmak.

Bölüme Özgü Yetkinlikler

BÖY1- Mesleki anlamda temel ölçme becerisi,

BÖY2- CAD programı kullanma becerisi,

BÖY3- Alan ve koordinat hesaplama becerisi,

BÖY4- Mesleki bilgi sistemleri hakkında genel bilgi ve becerisi,

BÖY5- Mesleki hesaplama bilgi ve becerisi,

BÖY6- Temel bilgisayar kullanma becerisi,

BÖY7- Arazi ölçmeleri ve meslek deneyimi kazanımı,

BÖY8- Genel olarak mesleki temel hukuk bilgi ve becerisi,

BÖY9- Tapu ve kadastro mevzuatları hakkında bilgi ve beceri,

BÖY10- Hukuk normlarını yorumlayabilme becerisi,

BÖY11- Taşınmaz mevzuatı ve değerleme becerisi,

BÖY12- Yönetim olgusu ve fonksiyonları hakkında bilgi ve beceri,

BÖY13- Kariyer hedeflerini belirleme becerisi,

BÖY14- Mesleki etik bilgi ve becerisi,

BÖY15- Disiplinler arası çalışma becerisi.

Son Güncelleme Tarihi:30.11.2023