Program Çıktıları
  1. Temel olarak Tapu ve Kadastro bilgilerine sahip olmak
  2. Hem teoride hem de pratik olarak problem çözebilme yeteneğine sahip olmak. 
  3. Alanı ile ilgili yeterince bilgisayar kullanma becerisine sahip olmak (NETCAD paket programını kullanabilmek) 
Son Güncelleme Tarihi:14.12.2015