Eğitim Amaçları
Kurumların ihtiyaç duyduğu (Tapu Kadastro Müdürlüğü,İller Bankası,Karayolları,Belediyeler,Türkiye Elektrik Kururmu vs) ara eleman açığını kapatabilmek. 
Son Güncelleme Tarihi:22.12.2015