Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler 

 1. Temel elektrik ve elektronik işlemlerini yapabilme
 2. Bilgisayar destekli çizim yapabilme
 3. Raylı sistem araçlarının kontrolünü yapabilme
 4. Dijital elektronik devreleri kurabilme
 5. Endüstriyel kontrol elemanlarının seçimini yaparak elektronik devreler kurabilme
 6. PLC sistemlerin kontrolünü yapabilme
 7. AA devrelerinde elektriksel ölçümler yapabilme
 8. Taşıt trafiği kontrol sistemlerini seçebilme
 9. Haberleşme tesisatının montajını, bakım ve onarımını yapabilme
 10. Temel Ölçme kurallarını bilme
 11. Analog ve Güç Elektroniği ile ilgili devreler konusunda beceri kazanma
 12. Prgramlanabilir Denetleyicileri konusunda programı yazma ve uygulama
 13. Elektrik Makinaları, motorları ve sürücülerini bilme

Genel Yetkinlikler 

 1. Mesleğe ilişkin temel bilgi
 2. Öğrenim alanına ilişkin temel bilgi
 3. Disiplinler arası takımlarla çalışma becerisi
 4. Bilgiyi uygulamada kullanabilme yeteneği
 5. Çözüm yollarını uygulama becerisi
Son Güncelleme Tarihi:09.12.2016