Program Çıktıları


Program Çıktıları

PÇ1: Trenlerde kullanılan her türlü (mekanik, elektrik, elektronik, pnömatik, hidrolik vb.) komponent ve sistemlerin temel çalışma prensiplerini ve fonksiyonlarına ilişkin bilgiye sahip olur. Oluşabilecek her tip mekanik ve elektronik problemi tespit eder, tanımlar ve raporlar. Sayısal elektronik ile ilgili devreler kurabilir ve yorumlayabilir.
PÇ2: Trenlerde kullanılan parçaların malzemelerini tanır.
PÇ3: Trenlerin mekanik ve elektrik sistem /parça çalışma prensiplerini tanır.
PÇ4: Tren bakım ve onarım yönünden insan faktörlerini ve hata önleme yöntemlerini bilir. Tren bakım, onarım ve test konusunda teknolojik aletleri (ölçü, kontrol aletleri ile test cihazlarını) kullanır.
PÇ5: Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahiptir. Karşılaşılan bir arıza durumunun ilgili tren manual'ine göre değerlendirilmesini ve çözümünü yapabilir.
PÇ6: Trenlerde kullanılan alet/takım ve birleştirme elemanlarını bilir.
PÇ7: Ray özelliklerini ve raylardaki değişimin tren üzerindeki etkisini bilir.
PÇ8: Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alanı içindeki faaliyetleri yürütebilecek bilgi ve becerilere sahiptir.
PÇ9: Özgün düşünebilme konusunda yetkinlik kazanır. Kariyer kavramını, kariyer planlama ve aşamalarını analiz edebilir, kendilerine uygun bir kariyer planı geliştirebilirler. 
PÇ10: Trenlerde kullanılan motor çeşitlerini ve çalışma prensiplerini bilir. Geleneksel kontrol yöntemlerini bilir ve programlanabilir denetleyiciler ile (PLC) otomasyon programı yazabilir.
PÇ11: Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilme becerisine sahip olur. Meslek ile ilgili 2 ve 3 boyutlu bilgisayar programlarını kullanmayı yeterli düzeyde bilir.
PÇ12: Genel bilgisayar kullanma bilgilerine sahip olur, Word, Excell, Powerpoint programlarını yeterli düzeyde bilir.
PÇ13: Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
PÇ14: Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü, mesleki etik, kültürel değerler ve çevrenin korunması konularında yeterli bilince sahiptir.
PÇ15: Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahiptir.Son Güncelleme Tarihi:30.11.2023