GZFT Analizi

Güçlü Yanlar 

 1. Yeterli öğretim elemanı kadrosunun bulunması
 2. Öğretim elemanlarının teorik ve uygulamaya hakim olmaları
 3. Öğrencilerin programı tercih etmelerinin yoğun olması
 4. Mezunların rahatlıkla iş bulması
 5. Ekip çalışmalarının rahatlıkla yapılabilecek olması
 6. Laboratuvardaki makina teçhizatın olması

Zayıf Yanlar

 1. Okula ulaşımın sıkıntılı ve az olması
 2. Mesleki eğitimden gelen öğrencilerin sayısal becerilerinin zayıf olması
 3. Devre uygulamasındaki malzemelerin temininin zor olması
 4. Endüstriye dayalı eğitimde işletmelerin azlığı
 5. Seri üretim yapılabilecek seriğrafi odasının olmaması
 6. Laboratuvar bölümlerinin azlığı
 7. Uygulama devrelerindeki temrinlik malzemelerin azlığı

 Fırsatlar

 1. Sosyal açıdan diğer programlarla olan iyi iletişim

Tehditler 

 1. Programa gelen öğrencilerin kalitesinin sürekli olarak düşmesi
Son Güncelleme Tarihi:17.12.2019