Beceri ve YetkinliklerAlana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

Sosyolojik bakış açısı kazandırmak
Sistematik düşünme becerisi kazandırmak
Araştırmacı zihniyeti kazandırmak
Veri analizi becerisi kazandırmak
Analiz ve sentez yapabilme becerisi kazandırmak
Öğrendiklerini karşısındakine aktarabilme becerisi kazandırmak
Genel Yetkinlikler

Araştırma projelerinde görev alabilecek donanıma sahip olmak
Orta dereceli okullarda felsefe grubu öğretmenliği yapabilmek
Araştırma verilerini toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak
Teorik bilgileri günlük yaşama uygulayabilmek
Eleştirel bakabilmek
Farklılıklara saygı duyabilmek
Toplumsal sorunlara duyarlı olmak
Bilimsel etik duyarlılığı kazandırmak

Son Güncelleme Tarihi:22.12.2015