GZFT Analizi


Gzft Analizi
Güçlü Yanlar

Uluslararası yayın sayısı
Genç akademik personele sahip olma
Mezunların iş olanaklarının olması
Yurt-dışına öğrenci gönderebilme
Disiplinlerarası bütünleşme becerisi
Zayıf Yanlar

İngilizce bilen öğretim üyesi sayısının azlığı
Fırsatlar

Piyasada istihdam fırsatları
Yurtdışında eğitim görme fırsatları
Yurt-dışındaki üniversiteler ile işbirliği yapabilme kapasitesi
Disiplinlerarası işbirliği yapabilme
Tehditler

Öğrencilerinin yabancı dil yetkinliğinin kısmen bulunması

Son Güncelleme Tarihi:22.12.2015