Hedefleri


  

Bölümün Hedefleri
Öncelikle Lisans seviyesinde, ardından lisansüstü seviyede kaliteli eğitim vermek
Öğrencilerin bilgiye erişme becerilerini geliştirmek
Öğrencilerin problem çözme yeteneğini geliştirmek
Eleştirel düşünme becerisine sahip öğrenciler yetiştirmek
Alanın bilgi ve becerilerine sahip, donanımlı sosyologlar yetiştirmek
Piyasa koşullarına ayak uydurabilecek donanıma sahip sosyologlar yetiştirmek
Öğrencilerin öğretmenlik formasyonu kazanmalarının sağlaması

Son Güncelleme Tarihi:22.12.2015