Sayılarla Bölümümüz


Bölümümüz  2 Profesör, 1 Doçent, 3 Dr. Öğrt. Üyesi, 2 Araştırma Görevlisi’nden oluşan genç, dinamik ve yetkin akademik kadroya sahiptir. 

Bölümümüz  Toplumsal Yapı ve Değişme, Sosyometri, Kurumlar Sosyolojisi, Genel Sosyoloji ve Metodoloji ve Uygulamalı Sosyoloji olmak üzere 5 Anabilim Dalından oluşmaktadır. 

Sosyometri Anabilim Dalı Başkan v.: Prof. Dr. Yücel CAN

Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkan v.: Doç. Dr. Bülent KARA

Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Başkan v.:  Prof. Dr. Bayram ÜNAL

Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Başkan v.:  Dr. Öğrt. Üyesi Ercan GEÇGİN 

Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı Başkan v.: Dr. Öğrt. Üyesi Bahadır NUROL 
 

Dersler 301, 302, C-101 ve C-111 no’lu dersliklerde yapılmaktadır.

Lisans Öğrenci Sayıları


1. Sınıf: 52 Kadın, 19 Erkek
2. Sınıf: 60 Kadın, 5 Erkek
3. Sınıf: 50 Kadın, 17 Erkek
4. Sınıf: 58 Kadın, 12 Erkek

Lisansüstü Öğrenci Sayıları
35 Kadın, 26 Erkek

Mezun Sayıları

2013: 42 Mezun
2014: 44 Mezun
2015: 7  Mezun (Güz Dönemi)
2016 : 69 Mezun

Mezun Sayıları Yüksek Lisans : 2 

Son Güncelleme Tarihi:20.02.2020